Certe voor zorgverleners

Rapportage van uitslagen

Certe merkt dat er veel vragen zijn over het verstrekken van uitslagen aan aanvragers/waarnemers tijdens kantooruren en daarbuiten. Hieronder zetten we de belangrijkste afspraken op een rij.

Algemeen

Certe rapporteert om 9:00 en om 17:00 uur aan de aanvrager die op het aanvraagformulier geregistreerd staat bij [Naam arts]. Dit gebeurt dan digitaal per Edifact-bericht en/of op papier (per post). Mocht uw waarnemer ook de rapportage willen ontvangen, dan kan hij/zij daarvoor de benodigde gegevens in het veld [Kopie aan] invullen. De rapportage volgt dan per post.

Uitslagen die na 17:00 uur bekend zijn, worden de volgende ochtend om 9:00 uur (digitaal) gerapporteerd.

U vinkt 'Spoed' aan

Wanneer u [Spoed] aankruist, worden de uitslagen zo spoedig mogelijk (binnen 3 uur na binnenkomst van de bloedmonsters op het laboratorium) aan u gerapporteerd. Deze bloedmonsters krijgen een speciale behandeling. Dit type spoedaanvraag is alléén bedoeld voor medische spoed.

  • Tijdens kantooruren ontvangt u een telefoontje en ontvangt u de uitslagen per fax. Om 17:00 uur volgen de uitslagen dan per Edifact-bericht.
  • Buiten kantooruren ontvangt u de uitslagen zowel per fax als Edifact-bericht. Alleen als de uitslagen op ultrapathologie (zie doorbellijst) duiden, wordt ook telefonisch contact met u of de betreffende huisartsendienst gezocht.

U vinkt 'Doorbellen' aan

Wanneer u het hokje [Doorbellen] aankruist, wordt u tijdens kantooruren gebeld om te melden dat de uitslagen beschikbaar zijn en per fax gerapporteerd zijn. Wij bellen u op het bij ons bekende praktijknummer of het b.g.g.-nummer.

Eventueel bellen wij u op het bij de DDG-bekende mobiele telefoonnummer.

Certe accepteert geen ‘bij geschreven’ (mobiele) telefoonnummers, om misbruik van uw (mobiele) telefoonnummer te voorkomen.

U vinkt 'Faxen' aan

De uitslagen worden aan u gefaxt.

​​Uitslagen die altijd worden doorgebeld

​​Uitslagen die op ultrapathologie duiden, worden altijd doorgebeld. Zie ook de doorbellijst.

Tijdens kantooruren worden uitslagen doorgebeld aan de aanvrager.

Buiten kantooruren worden uitslagen doorgebeld aan:

Huisartsen aangesloten bij de Doktersdienst Groningen (DDG)

Op het mobiele telefoonnummer van de eigen huisarts (zoals bekend bij de DDG). Wanneer de huisarts niet telefonisch bereikbaar is, wordt de uitslag doorgebeld aan de DDG.

Huisartsen aangesloten bij de Dokterswacht Friesland (DWF)

Aan de Dokterswacht Friesland (DWF).

Huisartsen aangesloten bij de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD)

Aan de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD).

Doorgebelde uitslagen worden altijd gevolgd door een rapportage per fax én Edifact-bericht (vanaf 17:00 uur).

Mondeling verstrekken van uitslagen

Onze medewerkers mogen uit privacyoverwegingen niet ingaan op telefonische verzoeken om mondeling uitslagen te verstrekken. Uitslagen worden tijdens kantooruren op verzoek per fax gerapporteerd aan de aanvrager of diens vervanger (een in ons systeem bekende arts).
Kunt u hier niet op wachten, dan kunt u verzoeken om doorverbonden te worden met de (dienstdoende) klinisch chemicus via 088 - 23 70 182.

Informatie over de (historische) laboratoriumgegevens of advies

Wenst u informatie over de (historische) laboratoriumgegevens van de patiënt of advies, dan kunt u contact opnemen met de (dienstdoende) klinisch chemicus via 088 – 23 70 182. Dit kan zowel tijdens als buiten kantooruren (24/7).

Dit item is verzorgd door:

Ramses Kemperman, klinisch chemicus Certe Huisartsenlaboratorium