Certe voor zorgverleners

Bezinking CRP en andere belangrijke wijzigingen in nieuwe aanvraagformulier

Het nieuwe aanvraagformulier is zo ingericht dat u probleem-georiënteerd aan kunt vragen. Zo dragen wij samen zorg voor zinnige en zuinige diagnostiek.

De LESA 2-richtlijnen zijn toegepast, op basis van NHG-standaarden. Hierdoor is ook een aantal pakketten gewijzigd. De wijzigingen rond bezinking, anemie, allergie, vermoeidheidspakket, nieraandoeningen, prostaat/mictieklachten en delier en andere pakketten vindt in dit item.

Bezinking CRP

Aanpassing
LESA laat de keuze tussen CRP of bezinking (BSE). Certe heeft gekozen voor CRP omdat deze specifiek infecties aantoont en de kwantitatieve uitslag een goede maat is voor de ontstekingsactiviteit.

Bezinking blijft aan te vragen bij reumatische artritis omdat deze onderdeel is van de uitgebreide gevalideerde disease activity score (DAS) die in de reumatologie gebruikt wordt.
Dit vakje kunt u ook aankruisen wanneer u het verloop van de bezinking wilt volgen bij een patiënt.

In het verleden vonden we sporadisch een vroeg stadium van het multipel myeloom (ziekte van Kahler) door sterk verhoogde bezinkingen bij routineonderzoek. Wij raden u aan om inzake het multipel myeloom vooral te letten op de symptomatische fase van de ziekte, die u kunt herkennen aan een viertal klassieke tekenen: hypercalciëmie, nierfunctiestoornissen, anemie en botlaesies.

Let op
Bezinking blijft aanvraagbaar voor de indicaties vanuit de NHG-standaard, maar bij een aantal aandoeningen is het aanvragen van de bezinking niet meer noodzakelijk en naar verwachting wordt deze op korte termijn in de richtlijnen vervangen door de CRP:

•     Thyreoïditis (schildklierontsteking)
•     Polymyalgia rheumatica (spierreuma)

Anemie

Aanpassing

Sinds 3 april 2017 wordt de anemiediagnostiek uitgevoerd volgens de nieuwe NHG-standaard Anemie. Zie ook ons serviceBericht van maart 2017. Bij de vraagstelling 'anemie' wordt het aanvullende laboratoriumonderzoek niet meer gebaseerd op het MCV, maar op de pathofysiologische indeling van anemie: 

  • acuut bloedverlies
  • verminderde of gestoorde aanmaak
  • verhoogde afbraak

Let op

Aanvullende laboratoriumtesten worden toegevoegd volgens het stroomschema van de NHG-standaard, zodat de diagnostiek met één bloedafname afgerond kan worden. Onze klinisch chemici voorzien de resultaten van interpretatief commentaar.

Vermoeidheidspakket

Alle oorzaken van klassieke vermoeidheid zijn hierin opgenomen.

Nieraandoeningen, prostaat/mictieklachten en delier

Aanpassing

Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een alternatief voor de sedimentbepaling om kwaliteitsredenen. Op termijn is dit onderzoek aan te vragen via ‘urineweginfectie vervolgonderzoek’ als vervolg op stripanalyse op de praktijk. U krijgt hierover bericht zodra dit mogelijk is. Tot die tijd kunt u urinesedimenten aanvragen door bij de “opmerking” onderaan het formulier te noteren: sediment.

Let op

Wij gaan er vanuit dat bij delier de urinestripanalyse wordt uitgevoerd op de huisartsenpraktijk. Aanvraag op dysmorfe erytrocyten kan nog wel, dit graag los opschrijven bij opmerkingen. De patiënt moet zich voor dit onderzoek melden op een ziekenhuislocatie.

Allergie

Aanpassing

Inhalatie allergie: als de screening positief is wordt deze uitgesplitst in: graspollenmengel, boompollenmengsel, huisstofmijt, kat en hond (en eventueel schimmelmengsel). Voedselallergie: vraag alleen gericht laboratoriumonderzoek aan daar waar de verdenking op is. Alleen het desbetreffende allergeen wordt dan bepaald. Bij een positieve screening voedselallergie wordt deze uitgesplitst in: eiwit, melk, kabeljauw, tarwe, pinda, soja, sesamzaad, hazelnoot, tomaat, kiwi, en cashewnoot.

Let op

Heeft u een verdenking en zit het niet in de mix? Geef het dan apart aan dan testen wij daar gericht op.

Feces en microbiologie/serologie

De helicobacter pylori serologie staat wel op het formulier, maar het advies is om feces in te sturen met het formulier ‘medische microbiologie’

SOA/serologie

Alleen Lues en HIV staan nog op het formulier, omdat deze SOA’s altijd laagdrempelig uitgesloten moeten kunnen worden, ook zonder verdenking. Voor alle andere diagnostiek kan het formulier ‘medische microbiologie’ worden gebruikt.

Belangrijk

  • De klinisch chemicus (rechtstreeks nummer dienstdoende KC-er 088-2370 182) mag altijd worden gebeld voor advies bij aanvragen. 
  • Na 1 juli zijn de oude aanvraagformulieren nog wel te gebruiken, maar hanteren wij de nieuwe pakketten. 
  • Voor uitslagen die dezelfde dag bekend moeten zijn (maar geen echte spoed) graag de vakjes ‘doorbellen’ en ‘faxen’ aankruisen, en niet het vakje ‘spoed’.

Bij opmerkingen of suggesties voor verbetering kunt u contact opnemen met uw relatiemanager of met de afdeling Relatiemanagement via 088 - 23 71 102 of via mail.