Certe voor zorgverleners

(Spoed)aanvragen bij Certe

Onderzoek aanvragen

Wilt u meteen een onderzoek aanvragen bij Certe, dan kunt u gebruik maken van de aanvraagformulieren, deze bestelt u in onze webwinkel. Bij spoed kunt u direct contact opnemen met Certe.

Tweemaal daags rapportage

Reguliere diagnostiek wordt twee maal per dag gerapporteerd via Edifact. De eerste rapportage is om 16:30 uur. Op dat moment is een groot deel van de uitslagen van de ochtendafnames al beschikbaar. U heeft dan nog enige tijd beschikbaar om beleid te maken.
Als de uitslag dan nog niet beschikbaar is, mag u ervan uitgaan dat deze nog in bewerking is in ons laboratorium. Dit resultaat wordt dan de volgende werkdag om 5.00 uur via Edifact gerapporteerd.

Geen Edifact?

Voor aanvragers zonder Edifact, bijvoorbeeld in verpleeghuizen, blijft de rapportage per post gehandhaafd. Ook voor deze groep geldt dat er doorgebeld en gefaxt wordt indien de doorbelgrenzen hiertoe aanleiding geven. Mocht u voor een specifieke patiënt ook niet-afwijkende uitslagen tijdens kantooruren doorgebeld willen krijgen, dan kunt u gebruik maken van de spoedprocedure.

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van Certe, dan kunt u contact opnemen met onze relatiemanagers. Zij informeren u graag over de mogelijkheden die Certe uw praktijk kan bieden. Bent u nieuw in dienst bij een organisatie of praktijk die al diensten afneemt van Certe? U kunt uw aanvragerscode digitaal aanvragen.

Afspraak maken onderzoek

Wilt u een afspraak maken voor een onderzoek, dan kunt u contact opnemen met het Afsprakenbureau via 088 - 23 70 120 of bij spoed  088 - 23 70 121.

Spoedaanvragen bloedonderzoek

Spoedbloedonderzoek kunt u aanvragen als de uitslagen van invloed zijn op spoedeisend medisch handelen. Door een spoedaanvraag te doen, kunt u er zeker van zijn dat u dezelfde dag de uitslag gerapporteerd krijgt.

 • Tot 17:00 ontvangt u de uitslag per fax en wordt u telefonisch hiervan op de hoogte gesteld.
 • Na 17:00 ontvangt u de uitslag per Edifact-bericht en fax.
  U wordt alleen telefonisch benaderd, indien één van de uitslagen sterk afwijkend is en spoedeisend medisch handelen vereist. Zie ook onze doorbelwaarden.

Voor het uitsluiten van een levensbedreigende aandoening (bijv. een myocardinfarct of longembolie), wordt geadviseerd om de patiënt te verwijzen naar een bloedafname-poli in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De spoedaanvraag wordt daar behandeld als een cito-aanvraag.

Een spoedaanvraag voor bloedonderzoek is uitsluitend bedoeld om u in de gelegenheid te stellen om dezelfde (werk)dag medisch beleid vast te stellen en daarop te kunnen handelen. . Onterechte spoedaanvragen (‘logistieke spoed’) zorgen ervoor dat Certe minder aandacht kan besteden aan de terechte spoedaanvragen.

Gewenste rapportagetijd

Heeft u de uitslag dezelfde werkdag voor 17:00 uur nodig? Meld uw patiënt voor 10:30 uur aan bij het Afsprakenbureau voor een huisbezoek, óf vraag de patiënt om zich ’s ochtends voor 11:00 uur te laten prikken bij een priklocatie. Als u de uitslag dezelfde dag wenst (dat kan dus ook zijn na 17:00 uur), meld uw patiënt dan voor 13:30 uur aan via het Afsprakenbureau voor een huisbezoek, of vraag de patiënt om zich voor 14:00 uur te laten prikken bij een bloedafnamepunt.

Gewenste rapportagetijd

Huisbezoek aanmelden bij Afsprakenbureau
(tel. 088-2370120):

Bloedafname bij een priklocatie:

 

Dezelfde werkdag voor 17:00 uur

 

voor 10:30 uur

voor 11:00 uur

Dezelfde dag

 

voor 13:30 uur

voor 14:00 uur

Wanneer uw patiënt in de ochtend (voor 11:00 uur) zelf naar een bloedafname-poli in een ziekenhuis gaat, is de uitslag doorgaans eerder bekend dan bij een huisbezoek. De laboratoriumonderzoeken die u met spoed kunt aanvragen vindt u hieronder. Onderzoeken die niet in de onderstaande lijst voorkomen kunt u overleggen met de (dienstdoende) klinisch chemicus, telefoonnummer 088 - 23 70 182.

 • Hb, leukocyten, diff, trombocyten, malaria, COHb,
 • PT, PT-INR, aPTT, fibrinogeen, D-dimeer
 • Bilirubine-neontaal, calcium, CK, CK-MB, CRP, glucose, kalium, kreatinine (+ eGFR), natrium, hs-Troponine-T
 • Digoxine, lithium, valproïnezuur, carbamazepine, fenytoïne

Certe heeft de volgende gegevens nodig om een spoedaanvraag in behandeling te nemen:

 • Uw naam en contactgegevens
 • De benodigde patiëntgegevens
 • De gevraagde laboratoriumonderzoeken

Uitsluiten van een levensbedreigende situatie

In geval van het uitsluiten van een levensbedreigende situatie, zoals een acuut myocardinfarct of een longembolie, kunt u er ook voor kiezen om de patiënt voor bloedafname naar één van de ziekenhuislocaties van Certe te sturen (Martini Ziekenhuis Groningen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Zorggroep Scheemda, Refaja Ziekenhuis Stadkanaal) en op het formulier spoed aan te kruisen. De ziekenhuislaboratoria zullen deze uitslagen dan binnen 1 uur na ontvangst van het materiaal op het laboratorium telefonisch, per fax en/of Edifact aan uw praktijk rapporteren volgens de cito-procedure.

Doorbelwaarden

Certe belt u of de betreffende huisartsenspoeddiensten in Groningen, Friesland of Drenthe na 17:00 uur alleen indien de doorbelwaarden worden overschreden. Deze doorbelwaarden zijn in gezamenlijkheid met huisartsen opgesteld om uitslagen te selecteren waarbij het aanpassen van het medisch beleid niet tot de volgende dag kan wachten. Dit geldt zowel voor reguliere diagnostiek als diagnostiek aangevraagd via de spoedprocedure.