Certe voor zorgverleners
Informatie rond diensten die Certe aanbiedt

Informatie rond diensten die Certe aanbiedt

Raadpleeg de relevante (kwaliteits)informatie over het aanvragen van een onderzoek, aanleveren van materiaal, diagnostiek, het verwerken van uw aanvraag en het rapporteren van de uitslag van uw aanvraag.

U maakt gebruik van de Certe Trombosedienst Groningen en/of laboratoriumdiensten in ziekenhuizen in Groningen en Drenthe

Kies de gewenste documentatie uit ons kwaliteitssysteem.

U bent patiënt bij ziekenhuizen in Dokkum, Leeuwarden, Harlingen en Heerenveen

Hieronder ziet u een aantal documenten staan, waarmee wij u willen informeren over onze laboratoriumdiensten bij:

 • Sionsberg Dokkum
 • MCL Leeuwarden
 • MCL Harlingen
 • Tjongerschans Heerenveen

Dit betreft:

 1. De locatie en de openingstijden van het laboratorium:
 2. Voor de referentiewaarden van de meest gangbare bepalingen wordt u verwezen naar referentiewaarden Stichting Certe KCL.
 3. Informatie (o.a. hoe het door u verzamelde materiaal vervoerd moet worden naar het ziekenhuis laboratorium) die u moet weten voordat het onderzoek kan plaatsvinden: zie de patiënt informatie folders op de websites van het ziekenhuis waar u behandeld wordt en/of Informatorium Laboratorium.
 4. Voor hoe uw persoonlijke informatie beveiligd wordt, wordt u verwezen naar het privacy-reglement van St Certe KCL en/of van het ziekenhuis waar u behandeld wordt.
 5. Voor een eventuele klacht wordt u verwezen naar de klachtenprocedure van Certe en zo nodig de klachtenprocedure van het betreffende ziekenhuis.

U bent een zorgverlener die gebruik maakt van de laboratoriumdiensten van Certe bij ziekenhuizen in Dokkum, Leeuwarden, Harlingen en Heerenveen

Hieronder ziet u een aantal documenten staan, waarmee wij u willen informeren over onze laboratoriumdiensten bij:

 • Sionsberg Dokkum
 • MCL Leeuwarden
 • MCL Harlingen
 • Tjongerschans Heerenveen

Dit betreft:

 1. De locatie en de openingstijden van het laboratorium:
 2. De soorten medische diensten die het laboratorium aanbiedt en de onderzoeken die het laboratorium aanbiedt, met enkele specifieke kenmerken van die onderzoeken: zie Afname- en verzendlijst bloed & lichaamsvloeistoffen.
 3. De doorlooptijd van het laboratoriumonderzoek: zie het KCL-onderzoekspakket.
 4. Voor de referentiewaarden van de meest gangbare bepalingen wordt u verwezen naar: referentiewaarden Stichting Certe KCL.
 5. Instructies voor het aanvragen van laboratoriumonderzoek in:
  1.  het MCL: zie Procedure aanvragen labonderzoek door MCL Leeuwarden en Harlingen
  2. GZZ Franker: Procedure aanvragen labonderzoek door GGZ Franeker
  3. Tjongerschans: Informatorium Laboratorium
 6. Instructies voor het voorbereiden van de patiënt: zie de patiëntinformatiefolders op de websites van het ziekenhuis waar u werkt en/of Informatorium Laboratorium (alleen voor Tjongerschans Heerenveen)
 7. Instructies voor bij de patiënt afgenomen monsters: Laboratoriumafname bij medische werkwijzen door niet laboratoriummedewerkers
 8. Instructies voor vervoer en behandeling van afgenomen monsters: documenten Controle patiëntmaterialen bij ontvangst voor laboratoriumonderzoek en Laboratoriumafname bij medische werkwijzen door niet laboratoriummedewerkers
 9. Acceptatiecriteria van monsters: Controle patiëntmaterialen bij ontvangst voor laboratoriumonderzoek
 10. Voor hoe de persoonlijke informatie beveiligd wordt, wordt u verwezen naar het privacyreglement van Certe en / of van het ziekenhuis waar u werkt.
 11. Voor de klachtenprocedure wordt u verwezen naar de klachtenprocedure van Certe.

Bloedafname en het vervoer van materiaal wordt in Friesland grotendeels verzorgd door HAL Friesland, zie http://bloedprikken.frl/ voor meer informatie over deze dienstverlening.

U maakt gebruik van medische microbiologie van Certe