Certe voor zorgverleners

Aanmelden trombosezorg voor Wlz-cliënten met ‘zorg en behandeling’

Per 1 januari 2018 bestaat een nieuwe regelgeving rondom de financiering van trombosezorg. Concreet houdt dit in dat de trombosezorg voor cliënten met indicatie ‘zorg en behandeling’ in een instelling die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen, niet meer rechtstreeks kunnen worden gedeclareerd bij de zorgverzekering.

Wat betekent de nieuwe regelgeving voor instellingen?

De wijziging brengt met zich mee dat Certe de kosten voor trombosezorg voor deze categorie cliënten rechtstreeks bij uw instelling in rekening brengt.

Bij niet-Wlz-cliënten of cliënten met een Wlz-indicatie zonder behandeling, worden de kosten door Certe rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Uw instelling ontvangt voor deze groep dus geen rekening voor de trombosezorg.

Aanmelding- of muteren Wlz-cliënten met behandeling.

U kunt uw Wlz-cliënten met behandeling aanmelden via het formulier ‘aanmelding- en mutatieformulier Wlz-cliënten met behandeling'.  Na invullen en ondertekening kunt u het formulier sturen per fax naar 088 - 23 70 155 of per post naar: Postbus 909, 9700 AX Groningen, t.a.v. Certe Trombosedienst.

 

Vragen of meer informatie?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neemt u dan gerust telefonisch contact op met één van onze medewerkers op: 088-23 70 150 of via e-mail: trombosedienst@certe.nl.

Voor vragen met betrekking tot de wijzigingen op het gebied van de facturatie kunt u terecht bij de afdeling accountmanagement via accountmanagent@certe.nl.