Certe voor zorgverleners
Trials

Trials

Wij leveren ondersteuning op het gebied van de uitvoering van trials.

Certe levert op verschillende vlakken diensten, ondersteuning en onderzoeksfaciliteiten aan:

 • (Universitaire) Ziekenhuizen 
 • Farmaceutische bedrijven
 • CMO’s (Contract Manufacturing Organisation)
 • GGD
 • Centra voor bevolkingsonderzoek
 • Promovendi
 • Arbo-diensten
 • Andere bedrijven werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg

Deze organisaties kunnen vertrouwen op state-of-the-art-levering van deze ondersteuning door Certe. Tientallen jaren ervaring staan borg voor kwaliteit en efficiency.

Certe beschikt hiervoor over de benodigde en onafhankelijke accreditatie en werkt uitsluitend mee aan wetenschappelijk onderzoek waaraan een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) haar goedkeuring heeft gegeven.

Trialbureau

Het Trialbureau coördineert alle commerciële aanvragen voor onderzoeken en onderzoeken die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden. Denk hierbij aan:

 • Klinisch chemisch laboratoriumonderzoek: 
  • bloedafname
  • bloedbewerking
  • analyse
  • opslag van eventueel spijtmateriaal
  • transport 
  • rapportage
 • Antibioticatrials (ontwikkelen nieuwe en/of betere testen)
 • Bloedafname 
 • Functieonderzoek
 • Trombosedienst 
 • Diabetesdienst 
 • Verzending bloedmonsters (conform IATA-richtlijnen)

Meer informatie

Voor contact over Trials kunt u altijd contact opnemen met onze Trialcoördinatoren. Zij zijn bereikbaar op 088 - 23 70 163 of 088 - 23 70 167 of per e-mail