Certe voor zorgverleners

Over Certe

Certe levert zekere medische diagnostiek en advies. Als samenwerkingspartner in de zorg, willen we een bijdrage leveren aan een betere, doelmatige en kostenefficiënte gezondheidszorg in (Noord-)Nederland.

Dit wij doen wij door:

  • hoogwaardige integrale medische diagnostiek en advies te leveren op het gebied van medische en moleculaire microbiologie en klinische chemie en hiervan afgeleide producten en diensten, voor patiënten in de gehele zorgketen;
  • onze kwalitatief hoogstaande diensten persoonlijk en dichtbij aan te bieden in de regio;
  • als schakel in het zorgnetwerk continu aan vernieuwing te werken en innovatieve concepten te ontwikkelen gericht op preventie en ondersteuning.

Persoonlijk en dichtbij

Onze kwalitatief hoogstaande diagnostiek en diensten bieden wij 24/7 persoonlijk en letterlijk dichtbij aan. Dit kunnen wij doen door onze betrokken medewerkers in ziekenhuizen, op 170 spreekuurlocaties en, indien nodig, bij mensen thuis. Ziekenhuizen, artsen, huisartsen, zorginstellingen, verloskundigen en daarmee honderdduizenden mensen vertrouwen al jarenlang op onze dienstverlening. 

Ambitie

Maar onze ambitie reikt verder. Wij willen een actieve rol spelen in de zorgketen om behandelaars in de eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg te faciliteren met een uitslag waarop de behandelaar direct zijn medisch handelen kan afstemmen. Certe wil nog meer waarde toevoegen in het werkproces van de aanvrager en daar waar dat nodig is expertise toevoegen. Dat betekent dat wij onze adviesfunctie ten aanzien van diagnostiek en behandeling in toenemende mate een centrale rol geven in onze dienstverlening. De patiënt staat hierbij altijd centraal.