Certe voor zorgverleners

Dr. A. (Albert) Wolthuis

Klinisch chemicus

Dr. A. (Albert) Wolthuis
Klinisch chemicus - MCL Leeuwarden | T 058 - 28 88 456 Directeur Klinische chemie Certe | T 088 - 23 71 100

Albert is sinds 1999 in dienst van stichting KCL in Leeuwarden en sinds 1 januari 2015 directeur van de divisie klinische chemie binnen Certe.

Opleiding

Albert is opgeleid als biochemicus bij de faculteit wis-en natuurwetenschappen van de RUG. Vervolgens is hij gepromoveerd bij de Pathologie in het UMCG. Zijn specialisatie tot klinisch chemicus heeft Albert gevolgd in Heerlen (Atrium medisch centrum). Dit resulteerde tot registratie in 1998.

Sinds 2007 is Albert officieel geregistreerd als klinisch chemicus-endocrinoloog. 

Aandachtsgebieden

Albert heeft de volgende klinisch chemische aandachtsgebieden: 

  • Endocrinologie
  • Fertiliteit

Nevenfuncties

  • Secretaris landelijke werkgroep Endocrinologie
  • Secretaris landelijke werkgroep Semen
  • Voorzitter erkende Medische Ethische Toetsingscommissie RTPO Leeuwarden