Certe voor zorgverleners

Astrid Bielefeld-Buss

Arts-microbioloog

Astrid Bielefeld-Buss
Medische microbiologie Ommelander Ziekenhuis Groningen, locatie Winschoten | T 0597 - 45 93 16 of 0597 - 45 91 11 Medische microbiologie Certe, locatie Van Swietenlaan | T 088 - 237 11 14

Opleiding

Astrid volgde na haar studie en promotieonderzoek in Hannover en van 2004 tot 2009 de opleiding tot arts-microbioloog in het UMCG. Zij is vervolgens bij Certe begonnen als medisch specialist.

Taken en aandachtsgebieden

Tot Astrid haar dagelijkse taken horen de algemene medische microbiologie en infectiepreventie voor de eerste en tweede lijn.

Haar aandachtsgebieden zijn:

  • Antibiotic stewardship
  • Identificatie van microorganisme d.m.v. massaspectrometrie
  • Mycologie
  • TBC