Certe voor zorgverleners

Dr. E. (Edwin) van Mirre

Klinisch chemicus, Klinisch chemicus-hematoloog

Dr. E. (Edwin) van Mirre
MCL T 058 - 28 88 453 Martini Ziekenhuis T 050 - 52 46 666

Edwin studeerde Medische Biologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2001 begon hij zijn promotie-onderzoek bij Sanquin te Amsterdam naar de werkingsmechanismen van intraveneus gammaglobuline (IVIg) bij promotoren prof. dr. C.E. Hack en prof. dr. T.W. Kuijpers. tijdens zijn promotieonderzoek volgde hij de opleiding tot immunoloog. Hierna werkte hij als postdoc/immunoloog aan de relatie tussen gendosis effecten, polymorfismen, expressie en functie van Fc-receptoren in relatie tot de kliniek. Zijn opleiding tot klinisch chemicus volgde hij bij het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam.

Tijdens zijn opleiding was tevens hoofd van het Moleculair Diagnostisch Laboratorium, een onderdeel van het Klinisch Laboratorium. Na zijn opleiding was Edwin 4,5 jaar werkzaam bij het MDC-Amstelland te Amstelveen als klinisch chemicus met als aandachtsgebieden hematologie, transfusiegeneeskunde, immunologie en POCT. Tevens was hij voorzitter van de bloedtransfusie-commissie aldaar.

Aandachtsgebieden

  • Hemato-oncologie
  • Bloedtransfusie
  • Algemene hematologie

Overig

  • lid van de werkgroep publieksvragen van NVKC
  • Profiel op PubMed