Certe voor zorgverleners

Dr. G.I. (Gunnar) Andriesse, arts MBA

Arts-microbioloog

Dr. G.I. (Gunnar) Andriesse, arts MBA
Medische microbiologie, Martini Ziekenhuis Groningen | T 050 - 524 52 45

Opleiding

Gunnar is sinds 2004 arts-microbioloog. Sinds oktober 2010 werkt hij bij Certe-LvI. Hij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in het UMCU/Universiteit Utrecht (Prof. Dr. H.G. Gooszen, Prof. Dr.  L.M.A. Akkermans) alwaar hij ook de opleiding tot arts-microbioloog volgde (Prof. Dr. J. Verhoef). 

Werkverleden

Van 2004 tot 2011 was Gunnar werkzaam als arts-microbioloog in Brabant (Amphia ziekenhuis, Lievensbergziekenhuis en Franciscus ziekenhuis). Sinds 2004 heeft Gunnar een belangrijke bijdrage geleverd  bij vele projecten en activiteiten (oa fusie van laboratorium Medische Microbiologie Lievensbergziekenhuis en Franciscus ziekenhuis, fusie LabNoord en LvI, introductie lean management LvI, laboratorium centralisatie LvI 2013 en Certe 2025).

Gunnar was tussen 2008-2016 actief als auditor en teamleider CCKL en ISO15189 bij Raad voor Accreditatie.

Hij heeft ervaring opgedaan in velerlei organisatorische posities (hoofd laboratorium Medisch Microbiologie en Infectiepreventie Bergen op Zoom, stafbestuur LvI, cluster coördinator, medisch manager RVE Martiniziekenhuis), eind 2015 behaalde hij de MBA-titel (TIAS). Van 2015 tot 2018 was hij tevens lid van de directie van Certe waarbij hij de afdeling Medisch Markt en Innovatie heeft opgezet. Momenteel werkt hij 3 dagen als arts-microbioloog en opleider voor de opleiding tot arts-microbioloog en 2 dagen per week aan laboratorium projecten.

Nevenfuncties

Gunnar is functionaris gegevensbescherming van Certe.