Certe voor zorgverleners

Openingstijden

Tijdens de zomervakantie heeft een aantal spreekuurlocaties voor de bloedafname aangepaste openingstijden, zie de locatiezoeker voor actuele informatie

Gunnar Andriesse

Arts-microbioloog

Gunnar Andriesse
Medische microbiologie, Martini Ziekenhuis Groningen | T 050 - 524 52 45

Opleiding

Gunnar is bijna 11 jaar arts-microbioloog waarvan de laatste 5 jaar bij Certe-LvI. Hij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verrichtte een promotieonderzoek (Prof. Dr. H.G. Gooszen, Prof. Dr.  L.M.A. Akkermans) en volgde de opleiding tot arts-microbioloog (Prof. Dr. J. Verhoef) in het UMCU. 

Werkverleden

Van 2004 tot 2011 was Gunnar werkzaam als arts-microbioloog in Brabant (Amphia ziekenhuis, Lievensbergziekenhuis en Franciscus ziekenhuis). Sinds 2004 heeft Gunnar een belangrijke bijdrage geleverd  bij vele projecten en activiteiten (oa fusie van laboratorium Medische Microbiologie Lievensbergziekenhuis en Franciscus ziekenhuis, fusie LabNoord en LvI, introductie lean management LvI, laboratorium centralisatie LvI 2013 en Certe 2015).

Hij heeft ervaring opgedaan in velerlei organisatorische posities (hoofd laboratorium Medisch Microbiologie en Infectiepreventie Bergen op Zoom, stafbestuur LvI, cluster coördinator, medisch manager RVE Martiniziekenhuis) en heeft eind 2015 de MBA-titel behaald (TIAS).

Nevenfuncties

Gunnar is sinds 2008 actief als erkend auditor bij Raad voor Accreditatie, hij is daarbij teamleider CCKL en in opleiding voor teamleider ISO15189.