Certe voor zorgverleners

Openingstijden

Tijdens de zomervakantie heeft een aantal spreekuurlocaties voor de bloedafname aangepaste openingstijden, zie de locatiezoeker voor actuele informatie

Harry de Wit

Klinisch chemicus

Harry de Wit
Klinisch chemicus - MCL Leeuwarden | T 058 - 28 88 419

Opleiding

Harry heeft Medische Biologie gestudeerd in Groningen (1985-1991). Hij promoveerde in 1996 aan de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen met de dissertatie: Modulatory mechanisms in the regulation of cytokine gene expression in human monocytes. Van 1997 tot 2001 volgde hij een specialisatie Klinische Chemie in het UMCG en van 2005 tot 2006 volgde hij een specialisatie Klinisch Chemicus – Hematoloog bij Stichting KCL Leeuwarden.

Aandachtsgebieden

Harry heeft het aandachtsgebied Hematologie:

 • algemeen
 • hemoglobinopatieën
 • hemocytometrie
 • beenmergcytologie
 • flowcytometrie
 • stolling 
 • bloedtransfusie

Nevenfuncties

 • Bestuurslid/penningmeester Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
 • Voorzitter van de regionale gebruikersraad Sanquin

Lidmaatschappen

 • American Society of Hematology
 • International Society of Blood Transfusion
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Hematologie
 • Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
 • Vereniging Hematologische Laboratoriumdiagnostiek