Certe voor zorgverleners

Dr. R.F.J. (Ramses) Kemperman

Klinisch chemicus

Dr. R.F.J. (Ramses) Kemperman
Klinisch chemicus – Certe Huisartsenlaboratorium Noord | T 088 – 23 70 100

Na de opleiding tot apotheker (1996-2002) en een promotieonderzoek aan de RuG (2003-2007) is Ramses in het UMC Groningen opgeleid tot laboratoriumspecialist klinische chemie (2008-2011). Na zijn opleiding is hij in 2012 aan de slag gegaan bij KCL Leeuwarden (inmiddels Certe). Sinds september 2016 is hij werkzaam in het Huisartsenlaboratorium van Certe.

Aandachtsgebieden

  • Bloedafname, logistiek/transport van monstermateriaal, aanvraagverwerking en rapportage (pre- en post-analyse)
  • Eerste lijn en diagnostisch toets overleg (DTO)
  • Chromatografie/massaspectrometrie (vitamines)
  • Onderwijs/opleiding van analisten
  • Kwaliteitsaspecten van laboratoriumdiagnostiek
  • Therapeutische drug monitoring (TDM) en toxicologische analyses (i.s.m. regionale ziekenhuisapothekers)

Ramses is verantwoordelijk voor het Huisartsenlaboratorium en hij is aanspreekpunt voor huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners in de eerste lijn. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor ziekenhuisapothekers in de regio Groningen/Drenthe en Friesland.

Overig

  • Auditor bij de Raad van Accreditatie
  • Actief lid van de werkgroep Publieksvragen en de werkgroep Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) van de NVKC
  • Lid van de DTO-initiatiefgroep in Friesland.