Certe voor zorgverleners

Diagnostiek, naslag en advies

Bij Certe is een uitslag niet alleen maar een uitslag. Binnen de verschillende Certe-divisies werken experts die advies geven over de uitslag en de te volgen behandeling. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen, maar indien noodzakelijk nemen onze experts ook contact met u op. Wij staan voor u klaar met gevraagd en ongevraagd advies.

Ook hebben wij enkele naslagtools voor u in uw dagelijkse praktijk:

Antibioticaboek Onjuist gebruik van anti-microbiële middelen leidt tot niet optimaal behandelen van infectieziekten. Het heeft ook resistentie van micro-organismen, onnodig hoge kosten en bijwerkingen tot gevolg. Certe biedt u als specialist adviezen voor therapie en profylaxe van gangbare infectieuze ziektebeelden.
Bleeding score Om een bloedingsneiging vast te stellen is een adequate anamnese noodzakelijk. Hiermee kan in de meeste gevallen een ernstig probleem worden uitgesloten. Een hulpmiddel hierbij is de ‘bleeding score’.
Doorbellijst Uitslagen die mogelijk samengaan met een levensbedreigende situatie worden doorgebeld, de zogenaamde doorbellijst.
Overzicht diagnostiek MMB (medisch vademecum)

Hoe verloopt medisch microbiologisch onderzoek en op welke wijze zendt u materiaal in. U vindt het in dit naslagwerk.

Referentiewaarden De referentiewaarden van de klinisch chemische bepalingen door Certe.