Scholing en presentaties

Het Transmuraal Trombose Expertise Centrum ziet onderwijs over trombose aan professionals als één van de belangrijkste manieren om de kwaliteit van zorg hoog te houden.

We worden regelmatig uitgenodigd op nascholingsmomenten voor medisch specialisten (in opleiding), huisartsen en andere professionals in de eerste, tweede en derde lijn. We organiseren ook zelf en in samenwerking met anderen nascholing.

Hieronder volgt een selectie van recente presentaties.