Certe voor zorgverleners

Diensten en producten voor ziekenhuizen

Certe biedt u integrale medische diagnostiek en advies, wij ondersteunen u  met een eigen medische staf van laboratorium- en medisch specialisten voor klinische chemie, medische microbiologie, antistolling en functieonderzoeken.

Bloedafname en logistiek


Medische expertise en advies


Antistollingszorg/Trombosedienst

Onderzoek en trials


Functieonderzoeken

Ondersteuning bij zorg aan chronisch zieken


Hebt u interesse?

Hebt u interesse in de mogelijkheden die Certe u kan bieden? Onze accountmanager Ziekenhuizen vertelt u graag meer, zij is bereikbaar via accountmanagement@certe.nl.