Certe voor zorgverleners

Antimicrobiële therapie (antibiotic stewardship)

Een belangrijke toegevoegde waarde van de medische microbiologie is de bijdrage van dit specialisme aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daartoe werkt Certe met de drie stewardship-programma’s: antimicrobiële therapie (antibiotic stewardship), hygiëne infectiepreventie (hygienic stewardship) en zinvolle diagnostiek (diagnostic stewardship).

Antibiotic Stewardship Program

Het Antibiotic Stewardship Program (of antimicrobiële therapie) biedt u richtlijnen voor bewust en verantwoord antibioticagebruik door uw patiënten. Het belang van de individuele patiënt, de instelling en de maatschappij worden hierin evenwichtig behartigd. Bij het antibiotic stewardship draait het onder andere om passende microbiologische diagnostiek, tijdige behandeling, nauwe samenwerking met de ziekenhuisapotheek en voortdurende evaluaties van de klinische resultaten.

Werkwijze

Ieder ziekenhuis in Nederland werkt met A-teams. De arts-microbioloog speelt hierin een belangrijke rol. Ieder Antibiotic Stewardship Program begint met het vaststellen van een empirisch antibioticabeleid, gebaseerd op de gevoeligheidspatronen van de micro-organismen die in de voorafgaande periode via kweek uit patiëntmaterialen zijn geïsoleerd.

Daarnaast geeft het formularium richtlijnen voor het gericht aanpassen van antibiotica op basis van actuele kweken van de individuele patiënt.

Om naleving van het opgestelde antibioticabeleid te sturen en te controleren, moet u een lokaal bewakingssysteem in uw organisatie inbouwen, bijvoorbeeld het automatiseringssysteem van uw ziekenhuisapotheek.

Ondersteuning in de gehele zorgketen

De stewardship-programma’s ondersteunen niet alleen de patiënt of de populatie van patiënten, maar alle zorgverleners in de volledige zorgketen, zoals huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen en de openbare gezondheidszorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Certe u kan bieden op het gebied van Antimicrobiële therapie (antibiotic stewardship)? Onze accountmanager informeert u graag verder, zij is bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@certe.nl.

Medisch inhoudelijke vragen over Antimicrobiële therapie (antibiotic stewardship) kunt u stellen aan één van onze artsen-microbioloog.