Certe voor zorgverleners

Hygiëne infectiepreventie (hygienic stewardship)

Een belangrijke toegevoegde waarde van de medische microbiologie is de bijdrage van dit specialisme aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daartoe werkt Certe met de drie stewardship-programma’s: hygiëne infectiepreventie (hygienic stewardship), antimicrobiële therapie (antibiotic stewardship) en zinvolle diagnostiek (diagnostic stewardship).

Hygienic Stewardship Program

Het Hygienic Stewardship Program (oftewel hygiëne infectiepreventie) beslaat de totale keten van microbiologische zorg voor infectiepreventie. Het programma is gericht op:

  • het voorkomen van infecties;
  • het bestrijden van uitbraken.

Het programma moet de kwaliteit van de zorg systematisch bewaken, beheersen en verbeteren.

Kostenbesparende aanpak

Certe bedient u met een op maat gesneden ‘one health-benadering’. Het inzetten van een Hygienic Stewardship Program en het naar een hoger plan tillen van infectiepreventie, kan resulteren in een kostenbesparing. Denk hierbij aan zinvolle, gerichte isolatiemaatregelen (zowel intra- als extramuraal), goed antibioticabeleid en maatregelen om verspreiding van resistente micro-organismen te voorkomen.

Door een regionaal beleid, protocollering en onderlinge afstemming kunnen daarnaast uitbraken beter worden voorkomen of bestreden. . Certe werkt hier in nauw samen met regionale ziekenhuizen (waaronder het UMCG) , zorginstellingen en huisartsorganisaties in het lokale netwerk.

Ondersteuning in de gehele zorgketen

Deze stewardship-programma’s ondersteunen niet alleen de patiënt of de populatie van patiënten, maar alle zorgverleners in de volledige zorgketen, zoals huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen en de openbare gezondheidszorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Certe u kan bieden op het gebied van Hygiëne infectiepreventie (hygienic stewardship)? Onze accountmanager informeert u graag, zij is bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@certe.nl.

Medisch inhoudelijke vragen over Hygiëne infectiepreventie (hygienic stewardship) kunt u stellen aan één van onze artsen-microbioloog.