Certe voor zorgverleners

Klinische chemie bij Certe

Certe biedt al tientallen jaren betrouwbaar klinisch chemisch laboratoriumonderzoek. 

Certe voert een breed scala aan laboratoriumonderzoek voor:

 • ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe;
 • eerstelijnsaanvragers (huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen en dergelijke);
 • GGZ-instellingen.

Jaarlijks voert Certe meer dan 8 miljoen bepalingen uit, afkomstig van meer dan een miljoen aanvragen door zorgverleners. 95% wordt dezelfde werkdag uitgevoerd en gerapporteerd naar de aanvragers.

Aanbod

U kunt Certe inzetten voor 24/7-dienstverlening op het gebied van:

 • Allergie               
 • Auto-immuniteit
 • Bloedafname (poliklinisch en klinisch plus aanvullende werkzaamheden als infuus aanleggen, aderlatingen en functieonderzoeken)
 • Chemie
 • DNA-onderzoek
 • Drugs-of-abuse
 • Endocrinologie
 • Farmacogenetica
 • Fecesdiagnostiek
 • Hematologie
 • Immunologie
 • Intra-uteriene inseminatie (IUI)  
 • Klinische chemie
 • Managementinformatie/BI
 • Medisch consult
 • Onderwijs/introductie
 • POCT (advies en implementatie)
 • Serologie
 • Stolling
 • Trials (onderzoek en ondersteuning)
 • Therapeutic Drug Monitoring
 • Uitgifte en beheer bloedproducten/hemovigilantie
 • Urinediagnostiek
 • Weefselvigilantie en uitgifte botten en pezen

Daarnaast participeert Certe in:

 • Allergiezorgketen (MACK)
 • Diabeteszorgketen
 • Hemato-oncologie zorgketen
 • Diverse ziekenhuiscommissies

Consult en beleid

Onze klinisch chemici kunnen u adviseren bij de interpretatie van resultaten en eventueel aanvullend onderzoek. Wij geven u gevraagd en ongevraagd adviezen over keuze voor een onderzoek, de resultaten en mogelijk vervolgonderzoek.

U kunt bij ons onder andere een probleemgeoriënteerde aanvraag doen. Ook kunt u reflecterend testen aanvragen.

Heeft u interesse?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Certe u biedt? Onze accountmanager helpt u graag verder, zij  is bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@certe.nl.

Voor laboratoriumonderzoek voor uw studie of trial vindt u meer informatie bij onze Trialdiensten.