Certe voor zorgverleners

Klinische chemie bij Certe

Certe biedt al tientallen jaren betrouwbaar klinisch chemisch laboratoriumonderzoek. 

Certe voert een breed scala aan laboratoriumonderzoek voor:

 • ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe;
 • eerstelijnsaanvragers (huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen en dergelijke);
 • GGZ-instellingen.

Jaarlijks voert Certe meer dan 13 miljoen bepalingen uit, afkomstig van meer dan 2 miljoen aanvragen door zorgverleners. 95% wordt dezelfde werkdag uitgevoerd en gerapporteerd naar de aanvragers.

Aanbod

U kunt Certe inzetten voor 24/7-dienstverlening op het gebied van:

 • Allergie               
 • Auto-immuniteit
 • Bloedafname (poliklinisch en klinisch plus aanvullende werkzaamheden als infuus aanleggen, aderlatingen en functieonderzoeken)
 • Chemie
 • DNA-onderzoek
 • Drugs-of-abuse
 • Endocrinologie
 • Farmacogenetica
 • Fecesdiagnostiek
 • Hematologie
 • Immunologie
 • Semen opwerking t.b.v. intra-uteriene inseminatie (IUI)  
 • Klinische chemie
 • Managementinformatie/BI
 • Medisch consult
 • Onderwijs/introductie
 • POCT (advies en implementatie)
 • Serologie
 • Stolling
 • Trials (onderzoek en ondersteuning)
 • Therapeutic Drug Monitoring
 • Uitgifte en beheer bloedproducten/hemovigilantie
 • Urinediagnostiek
 • Weefselvigilantie en uitgifte botten en pezen

Daarnaast participeert Certe in:

 • Allergiezorgketen (MACK)
 • Diabeteszorgketen
 • Hemato-oncologie zorgketen
 • Diverse ziekenhuiscommissies
 • Nationale en internationale commissies

Consult en beleid

Onze klinisch chemici kunnen u adviseren bij de interpretatie van resultaten en eventueel aanvullend onderzoek. Wij geven u gevraagd en ongevraagd adviezen over keuze voor een onderzoek, de resultaten en mogelijk vervolgonderzoek.

Certe werkt nauw samen met verschillende partners in de Noordelijke regio. In het bijzonder wordt er vergaand samengewerkt met het UMCG om de ondersteuning van zorg in de regio te optimaliseren op het gebied van kwaliteit, logistiek en efficiëntie. beide partijen hebben daarvoor in 2018 een intentieverklaring getekend.

Heeft u interesse?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Certe u biedt? Onze accountmanager helpt u graag verder, zij  is bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@certe.nl.

Voor laboratoriumonderzoek voor uw studie of trial vindt u meer informatie bij onze Trialdiensten.