Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

Medische expertise

Wij geloven in partnerschap in het zorgnetwerk, maatwerk en hiermee het ontwikkelen van optimale patiëntenzorg. Naast het leveren van excellente laboratoriumdiagnostiek, betekent dit voor ons nauwe betrokkenheid bij de optimalisatie van de zorg die u levert.

Wij geven dit vorm door:

  • het adviseren van (huis)artsen voor zowel specifieke patiënten als volledig aanvraagbeleid;
  • het interpreteren van resultaten en het geven van advies voor vervolgonderzoek en behandeling;
  • het faciliteren van zorgvernieuwingstrajecten;
  • het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
  • logistieke verbeteringen te realiseren in de organisatie van afnemers;
  • te adviseren over het kostenaspect;
  • beleidsmatige ondersteuning voor zinnig en zuinig omgaan met diagnostiek, een goed antibioticabeleid en goede hygiëne en infectiepreventie.

Specialisten

Bij Certe werken specialisten op diverse terreinen die u kunt raadplegen over de resultaten van het verrichte onderzoek, voor intercollegiaal consult en advies over vakinhoudelijke onderwerpen zoals antibioticumbeleid, antistollingszorg, infectiepreventie en dergelijke.

U vindt de contactgegevens op de specialistenpagina.

Data-analyse op aanvraag

Certe kan bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg door middel van data-analyse op aanvraag. Zo kunnen wij  voorzien van epidemiologische analyses, maar ook handige toepassingen. Zo ook de BRMO-verkenner, een laagdrempelige en eenvoudige webapplicatie met een online doorzoekbaar database voor Deskundigen Infectiepreventie.

Opleiding

Certe kent diverse mogelijkheden tot opleiding, bekijk de mogelijkheden.