Certe voor zorgverleners

Opleidingen binnen ziekenhuizen

Certe gelooft in partnerschap in het zorgnetwerk, maatwerk en hiermee het ontwikkelen van optimale patiëntenzorg. Een belangrijk aspect hierin is opleiding

AIOS Medische microbiologie

Certe verzorgt de B-opleiding voor AIOS Medische microbiologie in samenwerking met het opleidingsinstituut van het Martini Ziekenhuis. De AIOS, die de hoofdopleiding in het UMCG krijgt, blijft 9 tot 11 maanden bij Certe en doet gedurende die tijd zowel een laboratorium stage als een klinische stage.

Tijdens het eerste deel van de stage leert de AIOS de klassieke microbiologie, serologie en moleculaire diagnostiek. Tijdens het tweede deel doet de AIOS consulten en multidisciplinair klinisch overleg in het Martini Ziekenhuis. Tijdens die consultenfase doet de AIOS ook ervaring op met huisarts/verpleeghuis infectieproblematiek en infecties in de openbare gezondheidszorg.

A-opleiding Klinische chemie

Binnen opleidingsziekenhuizen Martini Ziekenhuis en Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) biedt Certe de A-opleiding Klinische chemie.

Training en ondersteuning AIOS/ANIOS

Naast de eigen opleiding ondersteunt Certe bij de opleiding van AIOS en ANIOS binnen de opleidingsziekenhuizen met adviezen over bijvoorbeeld infectiediagnostiek, infectiebehandeling en antibioticagebruik.

Daarnaast ondersteunt Certe bij onderwijs of presentaties over medisch microbiologisch of klinisch chemisch gerelateerde onderwerpen. Certe geeft daarnaast voorlichting over onze dienstverlening.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Certe u kan bieden op het gebied van opleidingen? Onze accountmanager helpt u graag verder, zij is bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@certe.nl.

Medisch inhoudelijke vragen over scholingen kunt u stellen aan één van onze specialisten.