Certe voor zorgverleners

Zinvolle diagnostiek (diagnostic stewardship)

Een belangrijke toegevoegde waarde van de medische microbiologie is de bijdrage van dit specialisme aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daartoe werkt Certe met de drie stewardship-programma’s: zinvolle diagnostiek (diagnostic stewardship), antimicrobiële therapie (antibiotic stewardship) en hygiëne infectiepreventie (hygienic stewardship).

Diagnostic Stewardship Program

Certe ziet zinvolle diagnostiek (het Diagnostic Stewardship Program) als één van haar belangrijkste taken. We geven hieraan invulling door:

  • efficiënte, doelgerichte, kwalitatief hoogstaande en kosteneffectieve diagnostiek te borgen;
  • verspilling te voorkomen door onnodige diagnostische handelingen uit te sluiten.

Een effectieve diagnostic stewardship functie levert de volgende voordelen op:

  • minder (onnodige) kosten voor patiënt en ziekenhuis (bijvoorbeeld door dubbele diagnostiek te voorkomen);
  • minder belasting en ongemak voor de patiënt;
  • state-of-art diagnostiek die aansluit op de richtlijnen en de behoefte van aanvragers;
  • transparantie van diagnostische activiteiten door heldere en doelgerichte informatie aan aanvragers waardoor deze zich in financieel en vakinhoudelijk opzicht kunnen verantwoorden.

Ondersteuning in de gehele zorgketen

De stewardship-programma’s ondersteunen niet alleen de patiënt of de populatie van patiënten, maar ook alle zorgverleners in de volledige zorgketen, zoals huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen en de openbare gezondheidszorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Certe u kan bieden op het gebied van Zinvolle diagnostiek (diagnostic stewardship)? Onze accountmanager informeert u graag, zij is bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@certe.nl.

Medisch inhoudelijke vragen over Zinvolle diagnostiek (diagnostic stewardship) kunt u stellen aan één van onze artsen-microbioloog.