Certe voor zorgverleners

Controle van bloedspiegels

Tobramycine

Geldt voor

Neonaten, kinderen, volwassenen, patiënten met nierfunctievervangende therapie, patiënten met lever- en/of nierfunctiestoornissen.

Monstermateriaal

Kleine buis stolbloed; bepaling in serum. Bewaren in koelkast, bewaring enkele uren buiten de koelkast heeft een verwaarloosbare invloed op de stabiliteit.

Afnametijdstip

De spiegels worden afgenomen bij de tweede dosis

Methode gebaseerd op 2 spiegels:

 • Spiegel 1: topspiegel (afname 1 uur na start van een gift toegediend over 30 minuten)
 • Spiegel 2: dalspiegel (afname 30 minuten voor de tweede gift)

Hemodialyse

 • Spiegel 1: topspiegel, afname 1 uur na start van een gift
 • Spiegel 2: vóór dialyse
 • Spiegel 3: na dialyse

Vervolgspiegels

 • Bij gelijkblijvende nierfunctie: wekelijks
 • Bij wisselende nierfunctie, IC-patiënten, septische patiënten, dialysepatiënten en neonaten:
 • in overleg met ziekenhuisapotheker

Interpretatie

Onderstaande tabel geeft de aan te houden top- en dalspiegels weer.

Doelgroep

Topspiegel (mg/l)

Dalspiegel (mg/l)

Volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar

Sepsis/IC-patiënten

15-20

0,5-1

Endocarditis

3-4

0,5-1

Neutropene patiënten

10-12 ¹

0,5-1

CF-patiënten

25-30

0-0,5

Kinderen t/m 16 jaar en neonaten

Kinderen

8-10 ²

<1

Neonaten (t/m 1 maand PNA) ³

8-10 ²

<1

Nierfunctievervangende therapie

Conventionele hemodialyse

5-10

≥3

CAVH(D), CVVH(D)

8-12

< 2

CAPD (i.p toediening)

2-5

2-5

Intrathecale toediening

In liquor

≥ 20

 

¹ bij een twee keer daags doseerregime behoren topspiegels van 10-12 mg/l

² bij infecties met micro-organismen met een MIC < 1 mg/

³ neonaten: altijd op geleide van spiegels, serum kreatininewaarde is in de eerste levensweek geen betrouwbare parameter

Gentamicine

Geldt voor

Neonaten, kinderen, volwassenen, patiënten met nierfunctievervangende therapie, patiënten met lever- en of nierfunctiestoornissen

Monstermateriaal

Kleine buis stolbloed, bepaling in serum. Bewaren in koelkast, bewaring enkele uren buiten de koelkast heeft verwaarloosbare invloed op de stabiliteit.

Afnametijdstip

De spiegels worden afgenomen bij de tweede dosis

Methode gebaseerd op 2 spiegels:

 • Spiegel 1: topspiegel (afname 1 uur na de start van een gift toegediend over 30 minuten)
 • Spiegel 2: dalspiegel (afname 30 minuten voor een gift)

Hemodialyse

 • Spiegel 1: topspiegel, afname 1 uur na de start van een gift
 • Spiegel 2: vóór dialyse
 • Spiegel 3: na dialyse

Vervolgspiegels

 • Bij gelijkblijvende nierfunctie: wekelijks
 • Bij wisselende nierfunctie, IC-patiënten, septische patiënten, dialysepatiënten en neonaten: in overleg met ziekenhuisapotheker

Interpretatie

Onderstaande tabel geeft de aan te houden top- en dalspiegels weer.

Doelgroep

Topspiegel (mg/l)

Dalspiegel (mg/l)

Volwassenen

sepsis/IC-patiënten:

15-20 (voorzichtiger bij nierfunctiestoornis)

0.5-1

endocarditis

3-4

0.5-1 ¹

neutropene patiënten

10-12

0.5-1

Kinderen t/m 16 jaar en neonaten

kinderen en neonaten

8-10

1 ² ³

Nierfunctievervangende therapie

conventionele hemodialyse

8-10

≥ 3 tussen de dialyses (6)

CAVH(D), CVVH

8-12

circa 1 (let op: extracorporele klaring relatief efficiënt)

CAPD (i.p. toediening)

spiegels 2-5

intrathecale toediening

in liquor

≥ 20

 

¹ geldt alleen in combinatie met β-lactam-antibiotica

² bij infecties met micro-organismen met MIC < 1 mg/l

³ neonaten: altijd op geleide van spiegels, serum kreatinine is in de eerste levensweek geen betrouwbare parameter waarmee een doseerinterval vastgesteld kan worden.

Vancomycine

Geldt voor

 • neonaten
 • kinderen
 • volwassenen
 • patiënten met nierfunctievervangende therapie
 • patiënten met sterk verminderde of sterk varierende nierfunctie
 • patiënten die langdurig (> 3 weken) of met hoge doseringen (> 30 mg/kg) worden behandeld
 • patiënten die gelijktijdig met andere nefrotoxische geneesmiddelen worden behandeld (zoals bijvoorbeeld aminoglycosiden)

Monstermateriaal

kleine buis stolbloed; bepaling in serum ; Bewaren in koelkast, bewaring enkele uren buiten de koelkast heeft verwaarloosbare invloed op de stabiliteit.

Afnametijdstip, intermitterende dosering

Methode, gebaseerd op 2 spiegels.

De spiegels worden afgenomen bij de tweede dosis

 • Topspiegel (2 uur na start van een 1 uur inlopend infuus)
 • Dalspiegel (30 minuten voor de volgende gift)

Afnametijdstip, continue dosering

6-12 uur na de start van het infuus , vanaf 48 uur na de start van de behandeling of aanpassing van de dosering

Vervolgspiegels

 • Bij gelijkblijvende nierfunctie: wekelijks
 • Bij wisselende nierfunctie, IC-patiënten, septische patiënten, dialysepatiënten en neonaten: minimaal twee keer per week

Interpretatie

 • Intermitterende dosering: dalspiegel 10-15 mg/l; topspiegel 20-40 mg/l
 • Continue dosering: 15-20 mg/l
 • Intrathecale toediening ; concentratie liquor > 8 mg/l