Certe voor zorgverleners

Botten- en gewrichtsinfecties

Intraveneuze therapie wordt gestart. In overleg met de arts-microbioloog wordt op geleide van het klinisch beeld, CRP en temperatuur vervolgens bepaald hoe de behandeling moet worden voortgezet.

Naast de keuze van het juiste antibioticum speelt het primair chirurgisch handelen een belangrijke rol in de therapie.

Septische artritis

Bij septische artritis (= acute artritis) moet pus vaak en zo veel mogelijk worden verwijderd door dagelijkse punctie of drainage om destructie van gewrichtskraakbeen te voorkomen. Probeer voor de start van de behandeling naast bloedkweken ook synoviaalvocht voor kweek te krijgen. Zo mogelijk keuze van antibioticum op basis van kweek. De behandelduur is meestal 4-6 weken.

Verwekker onbekend

1

amoxicilline/clavulaanzuur

1000/200 mg

4 dd

i.v.

op geleide van kliniek

2 ►

cefuroxim

1500 mg

3 dd

i.v.

op geleide van kliniek

event. +

tobramycine

3-5 mg/kg

1dd

i.v.

Dosisaanpassing o.g.v. spiegels

Staphylococcus aureus

1

flucloxacilline

1000 mg

6 dd

i.v.

minimaal 2 weken

gevolgd door:

clindamycine

600

3 dd

p.o.

op geleide van de kliniek

of

flucoxacilline

1000

3 dd

p.o.

op geleide van de kliniek

2 ►

clindamycine

600 mg

3 dd

i.v. of p.o.

minimaal 2 weken en verder op geleide van de kliniek

(Hemolytische) streptokokken

1

benzylpenicilline-Na

1 ME

6 dd

i.v.

2 weken

gevolgd door:

clindamycine

600

3 dd

p.o.

2 tot 4 weken

2 ►

clindamycine

600 mg

3 dd

i.v. of p.o.

4-6 weken

Neisseria gonorrhoeae

1

ceftriaxon

2000 mg

1 dd

i.v.

op geleide van kliniek

2 indien gevoelig

benzylpenicilline-Na

1 ME

6 dd

i.v.

op geleide van kliniek

switchen naar oraal indien gevoelig  of ►

ciprofloxacine

500 mg

2 dd

p.o.

op geleide van kliniek

Gram negatieve staven

Op basis van kweken en op geleide van gevoeligheidsbepaling. Indien Gram negatieve staven gezien in het grampreparaat dan start:

1 ►

ceftazidim

2000 mg

3 dd

i.v.

Op geleide van kliniek

Bij switch naar

oraal

ciprofloxacin

750 mg

2 dd

p.o.

Indien gevoelig

Acute osteomyelitis

De behandeling van osteomyelitis is in het algemeen primair chirurgisch. Debridement of drainage van wonden of abcessen en het verwijderen van sequesters is van groot belang. Neem vanaf de start van de behandeling meerdere bloedkweken. Probeer ook materiaal rond de infectie voor de kweek (diepe afname) te verkrijgen. Bij volwassenen wordt de infectie vrijwel altijd veroorzaakt door S.aureus.

Bij kinderen worden groep A hemolytische streptokokken eveneens vaak aangetroffen. Zo mogelijk keuze van antibioticum op geleide van kweek.

De totale behandelduur is in het algemeen 4-6 weken.

Verwekker onbekend

1

flucloxacilline

2000 mg

6 dd

i.v.

4-6 weken

2 ►

cefuroxim

1500 mg

3 dd

i.v.

 

4-6 weken

 

Staphylococcus aureus

1

flucloxacilline

2000 mg

6 dd

i.v.

 

4-6 weken

 

2 ►

clindamycine

600 mg

3 dd

i.v. of p.o.

 

4-6 weken

 

Hemolytische streptococcen

1

benzylpenicilline-Na

2 ME

6 dd

i.v.

op geleide van kliniek

2 ►

clindamycine

600 mg

3 dd

i.v. of p.o.

op geleide van kliniek

Chronische osteomyelitis

Geen antibiotische therapie tenzij de verwekker bekend is of bij verdenking op sepsis (zie Sepsis). Diepe afname van kweekmateriaal. Antibiotische therapie dient ter ondersteuning van debridement. Denk bij vertebrale osteomyelitis aan infectie door Mycobacterium tuberculosis.

Osteomyelitis bij diabetische voet

Zie hoofdstuk Huid-weke delen en wondinfecties.

Gewrichtsprothese gerelateerde infecties

Behoud van het kunstgewricht op basis van de IDSA richtlijn (CID 2013:56, Osmon et al, vrij opvraagbaar in PubMed). Gevoeligheid voor antibiotica bij micro-organismen gekweekt aan de basis van het kunstmateriaal

Voorwaarden:

  • duur symptomen ≤3 weken
  • stabiel implantaat
  • afwezigheid van een sinus of abces

Debridement met behoud van implantaat (of one- stage vervanging), antibiotica volgens schema:

1

 

+

flucloxacilline

 

rifampicine

2000 mg

 

450 mg

6 dd

 

2dd

i.v.

 

po / iv

Switch naar orale antibiotica na 2-6 weken*

gevolgd door

+

rifampicine

ciprofloxacine

450 mg

750 mg

2 dd

2 dd

po

  • voor heupprothesen: 10 weken
  • voor knieprothesen: 20 weken

 

*Indien rifampicine is gecontraïndiceerd (bv allergie) dan 6 weken iv volmaken

*alleen bij ongecompliceerd beloop en snelle response op behandeling kan  volstaan worden met 2 weken

Verwijderen van de prothese zonder gelijktijdige vervanging:

  • bij uitgebreid verval van weke delen en/of de aanwezigheid van een sinus of abces
  • bij resistente micro-organismen

Antibiotica beleid op basis van kweekresultaten en in overleg met een arts- microbioloog.