Certe voor zorgverleners

Infecties bij KNO/Mondziekten/Kaakchirurgie

Otitis media acuta

De primaire behandeling bestaat uit het toedienen van analgetica en neusdruppels; antibiotica zijn niet geindiceerd. Alleen bij het persisteren van klachten kanantibiotische therapie worden overwogen.

Otitis media bij kinderen: Een antimicrobiele behandeling wordt aanbevolen bij een ernstig ziek kind of als het kind zieker wordt, en bij risicofactoren voor complicaties: leeftijd jonger dan 6 maanden, anatomische afwijkingen in het KNO-gebied, zoals bij het syndroom van Down of bij palatoschisis, ooroperaties in de voorgeschiedenis of een gecompromitteerd immuunsysteem. Overweeg een antimicrobiele behandeling bij kinderen met een loopoor bij de eerste presentatie tijdens een episode en bij kinderen < 2 jaar met een dubbelzijdige acute middenoorontsteking, en bij kinderen bij wie na drie dagen nog geen verbetering is opgetreden.

Verwekker onbekend

1

amoxicilline

500mg

4 dd

p.o.

1 week

2 ►

claritromycine

500 mg

2 dd

p.o.

1 week

of

azithromycine

500 mg

1 dd

p.o.

3 dagen

Verwekker bekend

Haemophilus influenzae (β-lactamase producerend)

1

amoxicilline/clavulaanzuur

500/125 mg

3 dd

p.o.

1 week

2 ►

co-trimoxazol

960 mg

2 dd

p.o.

1 week

Otitis media chronica

Combineren van een antimicrobieel middel met corticosteroiden kan effectief zijn. Keuze van behandeling afstemmen op kweek en resistentie.

Otitis externa

Bij debris of pus gehoorgang reinigen door uitspuiten met lauw water. Nadien drogen.

Bij patienten met (een vermoeden van) een trommelvliesperforatie, trommelvliesbuisjes, trommelvliesplastiek of na middenoorchirurgie de gehoorgang niet uitspuiten, maar reinigen met een wattendrager of een uitzuigapparaat.

Antibiotica zijn in principe niet geïndiceerd.

1

zure oordruppels met hydrocortison 1% FNA

3 dd

3 druppels

1-2wk

of

zure oordruppels met triamcinolonacetonide 0,1% FNA

3 dd

3 druppels

1-2wk

Bij trommelvliesperforatie

aluminiumacetotartraat-oordruppels 1,2% FNA

3 dd

3 druppels

1-2wk

Bij koorts en algemeen ziek zijn: lokale behandeling aanvullen met

flucloxacilline

500 mg

3 dd

po

1 week

Maligne otitis externa

Pseudomonas aeruginosa

1

ceftazidim*

2000 mg

3 dd

i.v.

6 weken

2

ciprofloxacine

750 mg

2 dd

p.o.

6 weken

*Indien stam gevoelig is switch naar ciprofloxacine po mogelijk.

Acute mastoiditis

De behandeling bestaat primair uit chirurgische interventie. Op geleide van Gram-preparaat en kweek wordt behandeling met antibiotica aangepast.

1

amoxicilline/clavulaanzuur

1000/200 mg

4 dd

i.v.

op geleide van kliniek

2 ►

co-trimoxazol

960 mg

2 dd

i.v. of p.o.

op geleide van kliniek

Sinusitis/ethmoïditis

Bij acute sinusitis is symptomatische therapie met decongestiva en pijnstilling afdoende en is antibiotische therapie niet geindiceerd. Bij ernstiger gevallen is chirurgische drainage van primair belang.

1

amoxicilline/clavulaanzuur

500/125 mg

3 dd

p.o.

minimaal 1 week

2 ►

co-trimoxazol

960 mg

2 dd

p.o.

minimaal 1 week

Furunkel van neus of oor

Zie Huid- weke delen en wond infecties.

Cave sinus cavernosus trombose of hersenabces; zie Neurologische infecties.

Stomatitis

Candida spp.

Zie Schimmel- en Gistinfecties.

Herpes simplex

Zie Virale infecties.

Epiglottitis acuta/laryngitis

1

amoxicilline/clavulaanzuur

1000/200 mg

4 dd

i.v.

7-10 dagen

of

cefuroxim

1500 mg

3 dd

i.v.

7-10 dagen

Pharyngitis/tonsillitis

Pharyngitis/tonsillitis heeft in het algemeen een virale verwekker. De meest voorkomende bacteriële verwekkers zijn β-hemolytische streptokokken groep A (S. pyogenes).

Antimicrobiële therapie is in principe niet geindiceerd.

Een smalspectrum penicillinekuur wordt geadviseerd bij patiënten met:

  • een ernstige keelontsteking;
  • een peritonsillair infiltraat;
  • roodvonk met ernstig algemeen ziek zijn;
  • een keelontsteking en een sterk verminderde weerstand of acuut reuma in de voorgeschiedenis;
  • een keelontsteking tijdens een aangetoonde streptokokkenepidemie in een min of meer gesloten gemeenschap.

1

fenoxymethylpenicilline

500 mg

3 dd

p.o.

1 week

2 ►

clindamycine

300 mg

4 dd

p.o.

1 week

Angina van Plaut-Vincent

Anaerobe verwekkers

1

fenoxymethylpenicilline

500 mg

3 dd

p.o.

1 week

2 ►

clindamycine

300 mg

4 dd

p.o.

1 week

Peritonsillair-, para- of retropharyngeaal abces

Het keelabces wordt meestal veroorzaakt door anaeroben, hemolytische streptokokken of Staphylococcus aureus. De primaire behandeling bestaat uit drainage van het abces. Bij een peritonsillair abces 10 dagen en bij een para- of retropharyngeaal abces 14 dagen antibiotische therapie toedienen.

Onbekende verwekker

1

amoxicilline/clavulaanzuur

1000/200 mg

4 dd

i.v.

10-14 dagen

2 ►

clindamycine

600 mg

3 dd

p.o.

10-14 dagen

β-hemolytische streptokokken

1

benzylpenicilline-Na

1 ME

6 dd

i.v.

10-14 dagen

of ►

clindamycine

600 mg

3 dd

p.o.

10-14 dagen

Parotitis

Verwekker Staphylococcus aureus

Ernstige infectie

1

flucloxacilline

1000 mg

6 dd

i.v.

10-14 dagen

of ►

clindamycine

600 mg

3 dd

p.o.

10-14 dagen

Minder ernstige infectie

1

flucloxacilline

500 mg

4 dd

p.o.

7-10 dagen

of ►

clindamycine

300 mg

4 dd

p.o.

7-10 dagen

Kaakinfectie

Kaakinfecties worden met name veroorzaakt door anaerobe verwekkers. De behandeling bestaat primair uit chirurgische drainage. Antibiotische therapie is meestal niet nodig. Bij zeer ernstige weke delen infectie kan naast chirurgische drainage antibiotische behandeling gestart worden.

1

amoxicilline/clavulaanzuur

1000/200 mg

4 dd

i.v.

op geleide van kliniek

of ►

clindamycine

600 mg

3 dd

p.o.

op geleide van kliniek