Certe voor zorgverleners

Infecties geslachtsorganen, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en obstretische infecties

Infecties geslachtsorganen, seksueel overdraagbare aandoeningen en obstretische infecties

Wanneer er een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) geconstateerd is, kan er ook sprake zijn van andere SOA's . Hier dient actief naar op zoek te worden gegaan. Altijd materiaal afnemen voor SOA-onderzoek voor gestart wordt met therapie. Bij zichtbare pusafscheiding kweek op Neisseria gonorrhoeae afnemen en binnen 1 werkdag aanbieden aan het microbiologisch laboratorium in verband met resistentie monitoring.

Voor gynaecologisch gerelateerde infecties zie eventueel ook de Richtlijnen van de NVOG.

Adnexitis / Salpingitis / Pelvic Inflammatory Disease (PID)

In verband met de ernst van mogelijke complicaties van de infectie, is het aantonen van de verwekker van groot belang en kan een invasieve benadering hiervoor geindiceerd zijn.

Bij abdominale ingrepen altijd materiaal voor diagnostiek afnemen. Zie RICHTLIJN Pelvic inflammatory disease en tubo-ovarieel abces © 2011 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Niet septisch/milde PID

1

ofloxacine

400 mg

2 dd

p.o

14 dagen

+

metronidazol

500 mg

2 dd

p.o.

14 dagen

2

clindamycine

600 mg

3 dd

p.o.

14 dagen

+

ciprofloxacine

500 mg

2 dd

p.o.

14 dagen

Indien ook Neisseria gonorrhoeae wordt aangetoond, dan ceftriaxon 500 mg eenmalig i.v. of i.m. toevoegen.

Een niet effectieve orale behandeling is reden voor klinische opname en dient te worden omgezet in een ander regime in overleg met de arts-microbioloog.

Septisch

1

ofloxacine

400 mg

2 dd

i.v./(p.o.*)

14 dagen

+

metronidazol

500 mg

2 dd

 i.v./(p.o.*)

14 dagen

2

ceftriaxon 

2000 mg

1 dd

i.v.

éénmalig

+

metronidazol

500 mg

2 dd

i.v.

14 dagen

+

doxycycline

1e dag 200, daarna 100 mg

1 dd

p.o.

14 dagen

* Over op orale behandeling na minimaal 24 uur i.v. indien klinische verbetering en de afwezigheid van een tuba ovarieel abces.

Zwangere met PID

2

ceftriaxon 

2000 mg

1 dd

i.v.

14 dagen

+

metronidazol

500 mg

2 dd

i.v.

14 dagen

+

azithromycine

1000 mg

1 x per week

p.o.

14 dagen

 

PID met tuba ovarieel abces

Aanbevolen wordt eenzelfde antibiotische behandeling te starten als voor intraveneuze behandeling van PID. Vervolgbehandeling in overleg met arts-microbioloog en op geleide van kweken van eventueel drainage materiaal.

Bacteriële vaginose

Gardnerella

1

metronidazol

2000 mg

 

p.o.

éénmalig

Bij lactatie: eenmalige dosis metronidazol na de laatste voeding van de dag.

Borstvoeding afkolven en weggooien gedurende 24-48 uur.

Bij persisteren van klachten:

1

metronidazol

500 mg

2 dd

p.o.

1 week

2

clindamycine

300 mg

2 dd

p.o.

1 week

of

clindamycineHCl creme 2% vaginaal

5g

1 dd

vaginaal

Bij voorkeur voor de nacht, gedurende 1 week

Balanitis/ Balanophosthitis

Candida

Zie hoofdstuk Schimmel- en Gistinfecties onder dermatomycosen

Overige Verwekkers

Behandelen op geleide van kweek. 

Anaerobe balanophosthitis

1

metronidazol

500 mg

2 dd 

p.o.

7 dagen

Bartholinische cyste

Behandeling primair chirurgisch.

Candida vaginitis

1

clotrimazol vaginaal tablet

200mg

1dd

vaginaal

3 dagen

+

clotrimazol creme 1%

 

1 dd

vaginaal

6 dagen

2

fluconazol

150 mg

1 dd

p.o.

éénmalig

Bij recidiverende klachten:

1

fluconazol

200  mg

1 dd

p.o.

op dag 1 ,3 en 5

 

gevolgd door fluconazol

200 mg

1 x per week

p.o.

gedurende 2 maanden

 

gevolgd door fluconazol

200 mg

1 x per 14 dagen

p.o.

gedurende 4 maanden

 

gevolgd door fluconazol

200 mg

1 x per maand

p.o.

gedurende 6 maanden op dag 1 van de menstruatie

2

itraconazol

200 mg

1 dd

p.o.

3 dagen

Chlamydia trachomatis

Cervicale en/of urethrale infecties

1

azitromycine

1000 mg

 

p.o.

éénmalig

of

doxycycline

start 200 mg

daarna 100 mg

 

2 dd

p.o.

éénmalig

7 dagen

Bij symptomatische infectie alle partners uit de laatste 4-6 weken voorafgaand en aan het begin van de klachten mee behandelen.

Lymfogranuloma venereum (LGV) / proctitis

1

doxycycline

start 200 mg

daarna 100 mg

 

2 dd

p.o.

éénmalig

3 weken

of

erythromycine

500 mg

4 dd

p.o.

3 weken

Condylomata acuminata en andere ziekten door papillomavirussen

Recent ontstane (< 3 maanden) condylomen reageren beter op medicamenteuze therapie dan langer (>3 maanden) bestaande.

Bij oudere laesies en/of zwangerschap cryotherapie. Bij zwangerschap is podofyllotoxine wegens teratogene eigenschappen gecontraindiceerd.

 

1

podofyllotoxine applicatievloeistof

in alcohol 70%

5 mg/ml

2 dd gedurende

3 opeenvolgende dagen per week

lokaal

zo nodig maximaal 5 weken achtereen

of

podofyllotoxine creme

1,5 mg/g

2 dd gedurende

3 opeenvolgende dagen per week

lokaal

zo nodig maximaal 5 weken achtereen

2

imiquimodcreme

5 %

1 dd 3 x per week om de andere dag

lokaal

na 6-10 uur creme verwijderen met water en zeep. Maximale behandelduur 16 weken

Endometritis

Post-partum / post-abortum / bij IUD.

Niet septisch

1

amoxicilline/clavulaanzuur

500/125 mg

4 dd

p.o.

1-2 weken

2►

cefuroxim

750 mg

3 dd

i.v..

1 -2weken

 of

cefuroxim

500 mg

2 dd

p.o.

1-2 weken

evt +

metronidazol

500 mg

3 dd

p.o.

1 week

Septisch

1

amoxicilline/clavulaanzuur

1000/200 mg

4 dd

i.v.

1-2 weken

evt +

tobramycine

5 mg/kg

1 dd

i.v.

op geleide van kliniek

2►

cefuroxim

1500 mg

3 dd

i.v.

op geleide van kliniek

evt +

tobramycine

5 mg/kg

1 dd

i.v.

op geleide van kliniek

evt +

metronidazol

500 mg

3 dd

i.v.

op geleide van kliniek

Epididymo-orchitis/ epididymitis

Indien een epididymitis gepaard gaat met een urethritis is er meestal sprake van een SOA (Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae). Indien mogelijk materiaal afnemen voor diagnostiek en vervolgens gericht behandelen.

Mannen < 35 jaar:

1

doxycycline

100 mg

2 dd

p.o.

1 week

Indien Neisseria gonorrhoeae positief dan ceftriaxon 500 mg éénmalig i.m. toevoegen.

Mannen > 35 jaar, verhoogd risico SOA en micro-organismen uit de tractus digestivus.

1

ceftriaxon

500 mg

 

i.m.

éénmalig

+

metronidazol

2000 mg

1 dd

p.o.

éénmalig

+

doxycycline

100 mg

2 dd

p.o.

7 dagen

Gonorroe

Neisseria gonorrhoeae

1

+

ceftriaxon

azithromycine

500 mg

1000 mg

 

 

i.m.

p.o.

éénmalig

éénmalig, indien CT infectie niet is uitgesloten

of

+

ciprofloxacine

azithromycine

500 mg

1000 mg

 

p.o.

p.o.

éénmalig bij gebleken gevoeligheid

éénmalig, indien CT infectie niet is uitgesloten

Wanneer er sprake is van een gedissemineerde Neisseria gonorrhoeae infectie wordt behandeling ingesteld in overleg met de arts-microbioloog

Herpes genitalis

Zie ook hoofdstuk Virale infecties.

Zwangeren: primaire infectie en recidief

1

valaciclovir

500 mg

2 dd

p.o.

5 dagen

Zwangeren: laatste 4 weken

1

aciclovir

400 mg

3 dd

p.o.

tot bevalling

Bij 1e episode in laatste weken van zwangerschap verwijzen naar gynaecoloog (voor sectio).

Mastitis puerperalis

Staphylococcus aureus

1

flucloxacilline

500 mg

4 dd

p.o.

1 week

2►

clindamycine

600 mg

3 dd

p.o.

1 week

Trichomonas vaginalis

1

metronidazol

2000 mg

 

p.o.

éénmalig

2

metronidazol

500 mg

2 dd

p.o.

7 dagen

  • Keuze 2 wordt toegepast na falen van eerste therapie
  • Partner(s) altijd mee behandelen.
  • Bij lactatie: eenmalige dosis metronidazol na de laatste voeding van de dag
  • Borstvoeding afkolven en weggooien gedurende 24-48 uur

Schurft (Scabies)

Zie hoofdstuk Parasitaire infecties.

Schaamluis

Zie hoofdstuk Parasitaire infecties.

Syfilis

Treponema pallidum

Primair, secundair en vroeg latent stadium (infectieduur < 1 jaar)

1

benzylpenicillinebenzathine (Penidural®)

2,4 ME

 

i.m. (elke bil 1,2 ME*)

éénmalig

2►

doxycycline

100 mg

2 dd

p.o.

14 dagen

Zwangeren,tertiair, onbekende duur en laat latent stadium (infectieduur >1 jaar)

1

benzylpenicillinebenzathine (Penidural®)

2,4 ME

 

i.m. (elke bil 1,2 ME*)

op dag 1, 8 en 15

2►

doxycycline

100 mg

2 dd

p.o.

28 dagen

*Evt 1,2 miljoen ME (oplossen in 2 ml lidocaine 20 mg/ml + 2 ml fysiologisch zout) in elke bil.

Neurolues

1

benzylpenicilline-Na

3-4 ME

6 dd

i.v.

10-14 dagen

 

of

18-24 ME

continu/24 uur

iv

10-14 dagen

2►

doxycycline

100 mg

2 dd

p.o

4 weken

Congenitale syfilis

1

benzylpenicilline-Na

50.000 E/kg

2 dd

i.v .

7 dagen

 

gevolgd door

50.000 E/kg

3 dd

i.v.

10 dagen

Preventie asymptomatische neonaat

1

benzylpenicilline-Na

50.000 E/kg

 

i.m.

éénmalig

Ulcus molle

Haemophilus ducreyi

1

azitromycine

1000 mg

 

p.o.

éénmalig

of

ceftriaxon

250 mg

 

i.m.

éénmalig

Urethritis

≥ 18 jaar, geen risicofactoren gonorroe:

1

azitromycine

1000 mg

 

p.o.

éénmalig

of

doxycycline

100 mg 2 dd

 

p.o.

1 week

≥ 18 jaar, bij risicofactoren gonorroe:

1

azitromycine

1000 mg

 

p.o.

eenmalig

+

ceftriaxon

 500 mg

 

i.m.

eenmalig