Certe voor zorgverleners

Lyme borreliose

Vroege Lyme borreliose

  • erythema migrans
  • borrelia lymfocytoom

1 ►

doxycycline

100 mg

2 dd

p.o.

10 dagen

2

amoxicilline

500 mg

3 dd

p.o.

2 weken

3 ►

azitromycine

500 mg

1 dd

p.o.

5 dagen

Vroege gedissemineerde Lyme borreliose

Vroege neuroborreliose

1 ►

ceftriaxon

100 mg/kg/dag, max 2000 mg/dag

1 dd

i.v.

2 weken

bij contraindicaties voor ceftriaxon anders dan allergie:

2

benzylpenicilline-Na

200.000 E/ kg/ dag, max 12-18 ME/dag

in 6 doses of via continu infuus

i.v.

2 weken

bij allergie voor ceftriaxon:

3 ►

doxycycline

100 mg

2 dd

p.o.

3 weken

 

Perifere facialisparese (bij afwezigheid van klinische en biochemische tekenen van meningitis)

1 ►

doxycycline

100 mg

2 dd

p.o.

3 weken

bij contraindicaties voor doxycycline (bijvoorbeeld bij kinderen < 9 jaar):

2 ►

ceftriaxon

100 mg/kg/dag, max 2000 mg/dag

1 dd

i.v.

2 weken

 

Lyme carditis

1 ►

ceftriaxon

100 mg/kg/dag, max 2000 mg/dag

1 dd

i.v.

2 weken

bij contraindicaties voor ceftriaxon:

2 ►

doxycycline

100 mg

2 dd

p.o.

3 weken

 

Lyme artritis

1 ►

doxycycline

100 mg

2 dd

p.o.

30 dagen

bij contraindicaties voor doxycycline (bijvoorbeeld bij kinderen < 9 jaar):

2

amoxicilline

50mg/kg/dag, max 1500 mg/dag

in 3 doses

p.o.

30 dagen

bij falen van doxycycline of amoxycilline:

3 ►

ceftriaxon

100 mg/kg/dag, max 2000 mg/dag

1 dd

i.v.

2 weken

Indien tevens neuroborreliose:

4 ►

ceftriaxon

100 mg/kg/dag, max 2000 mg/dag

1 dd

i.v.

2 weken

Late Lyme borreliose

Acrodermatitis chronica atrophicans

1 ►

doxycycline

100 mg

2 dd

p.o.

30 dagen

bij contraindicaties voor doxycycline (bijvoorbeeld bij kinderen < 9 jaar):

2

amoxicilline

50mg/kg/dag, max 1500 mg/dag

3 dd

p.o.

30 dagen

Chronische neuroborreliose

1 ►

ceftriaxon

100 mg/kg/dag, max 2000 mg/dag

1 dd

i.v.

30 dagen

Post-infectieuze klachten en symptomen Lyme borreliose

In geval van persisterende atypische klachten na adequaat behandelde Lyme borreliose wordt het gebruik van antibiotica niet aanbevolen. Alleen indien typische symptomen van Lyme borreliose persisteren of opnieuw ontstaan moet behandeling overwogen worden.