Certe voor zorgverleners

Schimmel- en gistinfecties

Aspergillus fumigatus

Invasieve aspergillose

1

voriconazol        

1e dag

6 mg/kg daarna

4 mg/kg

/gift

2 dd

i.v., bij verbetering

2 dd 200 mg p.o.

behandelduur totaal 6 -12 weken Bij persisterende immuunsuppressie kan na het staken van deprimaire behandeling onderhoudstherapie worden overwogen. Neutropene patienten minstens tot 2 weken na herstel van de neutropenie behandelen.

2

bij resistentie

posaconazol

200 mg

4 dd

  p.o.

na stabiliseren 400 mg 2 dd 6 weken tot 6 maanden

2

caspofungin

Start 70 mg, daarna 50 mg

1 dd

i.v.

 

Candida oppervlakkige infecties

Pharingitis en stomatitis

1

miconazol orale gel 2%

5 ml

4 dd

lokaal

1 week

2

nystatine suspensie 100.000 E/ml

5 ml

4 dd

lokaal

1 week

3

fluconazol

100 mg

1 dd

p.o.

2 weken

Oesofagitis

1

fluconazol          

200 mg (start dag 1: 400 mg)

1 dd

p.o.

2 weken

Vulvovaginitis : zie infecties geslachtsorganen, seksueel overdraagbare aandoeningen en obstetrische infecties

Candida diepe infecties

Candidaemie

Zowel voor Candida albicans als voor Candida species (niet albicans): op geleide van gevoeligheid.

Candida spp. Met onbekende species en gevoeligheid
Matig-/ernstig zieke of hemodynamisch instabiele patienten, of recent behandeld met azol, of gekoloniseerd met Candida krusei / Candida glabrata:
 

1

anidulafungin

1e dag 200 mg p/dag

2e dag 100 mg p/dag

 

 

1 dd

i.v.

minimaal 2 weken

of

caspofungine

1e dag 70, daarna 50 mg

1 dd

i.v.

Minimaal 2 weken

Patienten >80 kg volgende dagen ook 70 mg

• Overige patienten:

1

fluconazol

1e dag 800 daarna 400 mg

1 dd

p.o. of i.v.

minimaal 2 weken

Candidurie

Candidurie kan een uiting zijn van een systemische candidiasis. Daarom is nadere diagnostiek meestal wenselijk, bijvoorbeeld echo nier.

Vaak is er sprake van kolonisatie door selectie tijdens gebruik van antibiotica.

Asymptomatische patienten: Katheter verwijderen, geen antifungale therapie. Alleen bij low birth weight neonaten, patienten met niertransplantatie of ernstige neutropenie behandelen als renale candidiasis.

Candida pyelonefritis/symptomatische invasieve renale candidiasis (gaat meestal gepaard met obstructie).

1

fluconazol

1e dag 800 daarna 400 mg

1 dd

p.o. of i.v.

tot 2 weken  na opheffen obstructie

Bij fluconazol-resistente C.species iom de arts-microbioloog. Op geleide van de gevoeligheid bv. voriconazol. Effectiviteit echinocandine voor deze indicatie nauwelijks onderzocht.

Cryptococcus neoformans

Pulmonale infecties

1

fluconazol

1e dag 800 daarna 400 mg

1 dd

i.v. of p.o.

6 weken tot 6 maanden

Ernstige infecties: als bij cryptokokkenmeningitis.

NB Cryptokokkenmeningitis altijd middels liquorpunctie uitsluiten.

Meningitis

1

amfotericine B*

0,7-1 mg/kg

1 dd

i.v.

minimaal 2 weken

+

flucytosine

25 mg/kg

4 dd

i.v. of p.o.

minimaal 2 weken

* Eerste dosis amfotericine B 0,5 mg/kg in 4 uur laten inlopen. Deze dosis volstaat als proefdosis. Hierna ophogen tot gewenste dosering. Bij infusiereactie toediening staken. Bij verdwijnen infusiereactie toediening voortzetten met 2/3 van de oorspronkelijke dosering. In principe wordt gestart met conventionele amfotericine B. Bij ernstig gestoorde nierfunctie in overleg met arts-microbioloog of ziekenhuisapotheker switch naar Ambisome®

Bij stabiele en goed responderende patient gevolgd door

1

fluconazol

1e dag 800 daarna 400 mg

1 dd

i.v. of p.o.

minimaal 8 weken

Bij gestoorde afweer (CD4-lymfocyten < 200 / mm3) gevolgd door:

1

fluconazol

200 mg

1 dd

p.o.

levenslang of totdat CD4 gedurende ≥3 maanden >200 cellen/mm3

Dermatomycose

Tinea corporis/cruris/pedis

1

miconazol  crème 2%

 

1-2 dd

lokaal

minimaal 2 weken tot maximaal 4 weken

of

ketoconazol crème 2%

 

1-2 dd

lokaal

minimaal 2 weken tot maximaal 4 weken

2

itraconazol

100 mg

1 dd

p.o.

2 weken

Tinia capitis/barbae

1

terbinafine

250 mg

1 dd

p.o.

4 weken (bij onvoldoende herstel langer)

of

itraconazol

100 mg

1 dd

p.o.

4 weken

Intertrigo

Meestal Candida albicans

Indien niet uitgebreid:

 

miconazol crème 2%

 

2 dd

lokaal

5–14 dagen

of

ketoconazol crème 2%

 

2 dd

lokaal

5-14 dagen

Indien gegeneraliseerd:

 

fluconazol

50-100 mg (oplaaddosis 200 mg)

1 dd

p.o.

5 – 14 dagen

Pityriasis versicolor

Malassezia furfur

Indien behandeling met seleniumsulfideshampoo onvoldoende effect heeft:

1

miconazol crème 2%

 

2 dd

lokaal

minimaal 2 weken

of

ketoconazol crème 2%

 

2 dd

lokaal

Minimaal 2 weken

2

itraconazol

100 mg

1 dd

p.o.

1 week

Onychomycose

Indien na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen toch systemische behandeling gewenst is:

1

terbinafine

250 mg

1 dd

p.o.

1-ste keuze bij teennagels en/of gevonden verwekker is een schimmel

vingers 6 weken, tenen 3 maanden

of

Itraconazol

200 mg

2 dd

p.o.

1-ste.keuze vingernagels en/of gevonden verwekker is een gist

7 dagen per maand, pulstherapie, vingers 2 pulsen, tenen 3 pulsen

Schimmels en gisten tijdens neutropenie

Empirische therapie (na falen antibacteriele therapie)

1

voriconazol

1e dag 6, daarna 4 mg/kg/gift

2 dd

i.v.

 

of

voriconazol

 gew.>40 kg start 400 mg elke 12 uur,

gevolgd door  200 mg

 

2 dd

p.o.

 

 

 

gew. < 40 kg start 200 mg elke 12 uur,

gevolgd door 100 mg

2 dd

p.o.