Certe voor zorgverleners

Virale infecties

Herpex simplex virus (HSV)

Herpes genitalis

Een bekorting van de duur van de klachten wordt alleen bereikt  indien de behandeling snel na ontstaan van de klachten wordt gestart. Anders volstaat sympomatische behandeling.

Ernstige herpes-simplex-stomatitis of herpes labialis

Primair

1

valaciclovir

500 mg

2 dd

p.o.

5-10 dagen

Recidief

1

valaciclovir

500 mg

2 dd

p.o.

5 dagen

Ernstige mucocutane herpes-simplex-virusinfecties

Primair : immuungecompromitteerde volwassenen

1

valaciclovir

1000 mg

2 dd

p.o.

10 dagen*

of

aciclovir

5 mg/kg

3 dd

i.v.

10 dagen*

 * of tot re-epithelialisatie van de laesies

Recidief : immuungecompromitteerde volwassenen

1

valaciclovir

1000 mg

2 dd

p.o.

5 dagen

Zwangeren

1

aciclovir

200 mg

5 dd

p.o.

5 dagen

Bij  1e episode in laatste weken van zwangerschap verwijzen naar gynaecoloog ( voor sectio)

Onderhoudsbehandeling

Bij frequente recidieven (evaluatie frequentie recidieven na 6 - 12 maanden):

1

valaciclovir

500 mg

1 dd

p.o.

6-12 maanden

Herpes keratitis/conjunctivitis

Verwijzen naar oogarts

1

aciclovir oogzalf 3%

 

5 dd

in het oog

tot 3 dagen nadat volledige genezing bereikt is

Meningo-encephalitis

1

aciclovir

10 mg/kg

3 dd

i.v.

10 dagen

Herpes neonatorum

1

aciclovir

10 mg/kg

3 dd

i.v.

10 dagen

Varicella zoster virus (VZV)

Primaire varicella-zosterinfectie (waterpokken)

Immuumcompetente volwassenen met gecompliceerd beloop (bv. pneumonitis)

1

Aciclovir

10 mg/kg

3 dd

i.v.

7-10 dagen

Immuungecompromitteerde patiënt

1

aciclovir

10 mg/kg

3 dd

i.v.

10 dagen

Indicaties voor varicella-zoster immuunglobuline

Zwangere

  • Binnen 96 uur na contact met waterpokken
  • Bij negatieve serostatus (Indien negatieve of onbekende anamnese voor waterpokken eerst serostatus bepalen: spoedbepaling in overleg met arts-microbioloog.)
1

varicella-zoster immuunglobuline

4 ml

 

i.m.

 

Neonaat

  • (Indien moeder in periode 5 dagen vóór tot 2 dagen na de partus waterpokken krijgt)

1

varicella-zoster immuunglobuline

2 ml

 

i.m.

 

Herpes zoster

Immuuncompetente patiënt met zoster oftalmicus

Gezien het gunstig effect op de duur van de post herpetische pijn dient behandeling ingesteld te worden bij alle patienten ouder dan 50 jaar en bij jongere patienten bij een klinisch ernstige vorm. Een zoster oftalmicus (meedoen neuspunt) dient altijd behandeld te worden gezien de bedreiging voor het oog.

Behandeling starten binnen 48 uur na het ontstaan van de blaasjes.

1

valaciclovir

1000 mg

3 dd

p.o.

1 week

2

aciclovir

10 mg/kg

3 dd

i.v.

1 week

 

Immuungecompromitteerde patiënt

1

aciclovir

10 mg/kg

3 dd

i.v.

10 dagen

Cytomegalovirus

Systemische cytomegalovirusinfectie bij immuungecompromitteerde patiënten

1

ganciclovir

5 mg/kg

2 dd

i.v.

minimaal 2 weken, afhankelijk van respons

CMV-retinitis bij HIV/AIDS patiënt

Verwijzen naar AIDS-behandelaar.

Papillomavirus (HPV)

Condylomata acuminata en andere ziekten door papillomavirussen

Zie hoofdstuk : Infecties geslachtsorganen, sekueel overdraagbare aandoeningen en obstetrische infecties

HIV/AIDS

Voor anti-retrovirale therapie verwijzen naar AIDS-behandelaar.

Influenza virus

Bij niet gevaccineerde risicopatienten en of onvoldoende bescherming door vaccin kan tijdens een epidemie, binnen 48 uur na het ontstaan van de symptomen, oseltamivir overwogen worden.

1

oseltamivir

75 mg

2 dd

p.o.

5 dagen

Profylaxe na prikaccidenten

Zie prikaccidentenprotocol van uw ziekenhuis.