Certe voor zorgverleners

Basisprincipes voor behandeling met antibiotica bij infectieziekten

Stap 1 | Anamnese en (zo nodig) lichamelijk onderzoek

Neem van de patient een anamnese af en verricht (zo nodig) lichamelijk onderzoek. Besteed aandacht aan:

 • De geschiedenis van de huidige ziekte
 • Eventuele comorbiditeit
 • Huidige medicatie
 • Allergie
 • Eerder gebruik van antimicrobiële middelen
 • Eerdere ziekenhuisopnamen en/of opnamen in andere gezondheidsinstellingen
 • Is de patient in het buitenland geweest
 • Sociale anamnese
 • Contact met (pels)dieren/insecten
 • Invloed van omgevingsfactoren

Stap 2 | Laboratoriumdiagnostiek en diagnostische beeldvorming

Laboratoriumdiagnostiek (inclusief kweken) en diagnostische beeldvorming (röntgenfoto’s/CT/ MRI):

 • Wijzen de bevindingen van de anamnese op een infectie?
 • Zijn er bij het lichamelijk onderzoek aanwijzingen voor een infectie?
 • Levert röntgenfoto’s, CT en/of MRI aanwijzingen op voor een infectieus beeld
 • Heeft de patient koorts, koude rillingen
 • Zijn aantal leukocyten, bezinking en/of CRP verhoogd?
 • Is er een microbiologisch preparaat (zoals Gramkleuring) dat suggestief is voor infectie?

Stap 3 | Ziekteverwekker bekend?

Is er al een ziekteverwekker bekend voor het starten van antibiotica?

Stap 4 | Overwegingen bij het kiezen van antibiotica

Overwegingen bij het kiezen van antibiotica

Patiëntgericht

Antibioticagericht

Anatomische locatie van infectie?

Spectrum (en werking op non-target micro-organismen)

Voorgeschiedenis antibiotische therapie?

Dosering

Allergieën?

Farmacokinetische eigenschappen

Nier- en /of leverfunctiestoornissen?

Farmacodynamische eigenschappen

Combinatie met andere medicatie?

Bijwerkingen

Zwangerschap of borstvoeding?

Interactie met andere medicatie

Compliance

Kosten

Stap 5 | Start empirische/definitieve therapie

 • Start empirische/definitieve therapie
 • Voorzie de patiënt van uitleg en informatie
 • Denk aan eventuele begeleidende therapie/maatregelen (zoals wonddebris)

Stap 6 | Monitor

 • Monitor de behandeling
 • Klinische presentatie / lichamelijk onderzoek / negatieve bijverschijnselen?
 • Beeldvorming: zo nodig herhalen
 • Laboratorium: Leukocyten, bezinking, CRP, vervolgbeleid op grond van kweekuitslagen en gevoeligheidsbepalingen, kweken eventueel herhalen

Stap 7 | Evaluatie

Verbetert de patient na starten van de antibiotica?

NEE

 • Denk aan een niet-infectieuze oorzaak
 • Heroverweeg of het antibioticum wel terplekke komt:
 • Abcessen / debridement