Certe voor zorgverleners

Perioperatieve profylaxe

Perioperatieve profylaxe wordt toegepast omdat dit,  het risico op postoperatieve infecties significant vermindert bij schoonbesmette en besmette ingrepen.

De optimale periode  voor de toediening van antibioticaprofylaxe is tijdens de inleiding van de aneasthesie; ongeveer 30 minuten voor incisie (of bloedleegte).

Het herhalen van toediening tijdens de operatie is alleen nodig bij:

  • operaties die langer dan 4 uur duren (elke  4 uur zolang de operatie duurt)
  • operaties met veel bloedverlies ( > 2 liter bij volwassenen)
  • of extracorporele circulatie.

De chirurgische profylaxe volstaat in het algemeen ook als endocarditisprofylaxe, indien deze is geïndiceerd, en hoeft derhalve niet te worden aangepast.

Gastrointestinale chirurgie

 

cefazoline

2 g

i.v.

éénmalig

Galblaas galwegen incl. laparoscopische cholecystectomie bij verhoogd risico *

1

cefazoline

         +

metronidazol

 2 g

   +

500 mg

i.v.

 

 

 

 

éénmalig

Maag/duodenum chirurgie

Colorectale chirurgie, appendectomie

 

 

 

clindamycine

 

tobramycine

600 mg

 

5 mg/kg

i.v.

 

i.v.

éénmalig

 

éénmalig

 

 

*kans op verhoogd risico bij: hoge leeftijd patiënt, acute cholecystitis, of status na interventie aan de galwegen.

In geval van spilling van darminhoud, perforatie, peritonitis, aanwezigheid van pus of sepsis; kweken afnemen en overgaan op therapeutisch antibioticadoseringen. Zie ook gastro-intestinale en intra-abdominale infecties.

Gyneacologische en verloskundige ingrepen

 

 

 

 

 

Laparoscopieën, curretages en hechten totaalruptuur: geen profylaxe

1

cefazoline

         +

metronidazol

 2 g

    +

500 mg

i.v.

 

i.v.

 

 

éénmalig

Abortus in 2e trimester, abortus in 1e trimester na PID

Sectio caesaria secundair bij afklemmen navelstreng, manuele placenta verwijdering.

Vaginale en abdominale uterusextipatie

clindamycine

 

tobramycine

600 mg

 

5 mb/kg

i.v.

 

i.v.

éénmalig

 

éénmalig

 

KNO-ingrepen/Kaakchirurgie

Antimicrobiële profylaxe is vanwege de goede doorbloeding van het KNO-gebied veelal niet nodig

 

cefazoline

2 g

i.v.

éémalig

 

1

cefazoline

         +

metronidazol

 2 g

    +

500 mg

i.v.

éénmalig

Hoofd-hals chirurgie openen van mondholte/farynx of oesophagus

clindamycine

 

tobramycine

600 mg

 

5 mg/kg

i.v.

 

i.v.

 

éénmalig

 

éénmalig

 

 

Neurochirurgie

 

cefazoline

2 g

i.v.

éénmalig

Alle ingrepen waarbij de dura geopend zou kunnen worden,

laminectomie/disectomie en alle craniotomieën of waar een

infectie ernstige gevolgen heeft, wervelkolomchirurgie. En

bij implantatie materiaal.

2►

clindamycine

600 mg

i.v.

éénmalig

 

Orthopedische ingrepen

1

cefazoline

2 g

i.v.

éénmalig

Prothesen, Implantaten wervelkolom en gewrichten

2►

clindamycine

600 mg

i.v.

éénmalig

 

Thoraxchirurgie

1

cefazoline

1500 mg

i.v.

éénmalig

Pneumectomie

Lobectomie

 

2►

clindamycine

960 mg

i.v.

éénmalig

 

 

1.

2.

of ►

 

cefazoline

flucloxacilline

vancomycine

 

2 g

1 g

1g

 

 

i.v.

 

éénmalig

Hartoperaties (CABG, kleppen)

Dosisaanpassing o.g.v. spiegels

 

 

Traumatologie

 

cefazoline

 2 g

i.v.

 

éénmalig

Penetrerend buik/thoraxtrauma  < 6 uur oud, geen viscerale lesie

 

cefazoline

of

flucloxacilline

 

2  g

 

1 g

 

i.v.

 

éénmalig

Osteosynthesen (open fractuur)

cefazoline

of

flucloxacilline

of

vancomycine

 2 g

 

1 g

 

1 g

i.v.

 

eenmalig

Osteosynthesen (gesloten fractuur)

Denk aan vaccinatie: zie Profylaxe na miltextirpatie.

Urologische ingrepen

Bij steriele urine is geen profylaxe geïndiceerd. Bij niet-steriele urine dient preoperatief therapie te worden gegeven (zie hoofdstuk Urineweginfecties) en dient een electieve ingreep eventueel uitgesteld te worden. Er is geen indicatie voor antibiotische profylaxe bij het inbrengen dan wel verwijderen van een catheter a demeure (CAD).

cystoscopie / catheterisatie : Geen profylaxe  tenzij niet steriele urine

prostaatresectie bij catheter a demeure in situ / transrectale prostaatbiopsie: bij voorkeur op geleide van urinekweek

1

ciprofloxacine

500 mg

p.o.

éénmalig

of

ciprofloxacine

400 mg

i.v.

eenmalig

 

cystectomie en Bricker-operatie: bij voorkeur op geleide van urinekweek

1

amoxicilline/clavulaanzuur

2000/200 mg

 

i.v.

éénmalig

2►

co-trimoxazol
+
metronidazol

 

960 mg

500 mg

 

 

i.v.

éénmalig

TURP, profylaxe volgens richtlijnen urologie

Vaatchirurgie

 

 

 

 

 

 

Carotis chirurgie: geen profylaxe

 

cefazoline

2 g

i.v.

 

éénmalig

Aortaprothesen, perifere bypass (liesincisie)

amputatie

cefazoline

of

flucloxacilline

of

vancomycine

2 g

 

1 g

 

1 g

i.v.

 

éénmalig

Boven het diafragma