Certe voor zorgverleners

Profylaxe na miltextirpatie of bij afunctionele milt

Zie ook richtlijn voor preventie van infecties bij mensen met functionele hypo- en asplenie. (Febr 2012 RIVM).

Bij asplenie (milt verwijderd of een niet functionele milt) bestaat een verhoogd risico op ernstig verlopende invasieve infecties veroorzaakt:

  • pneumokokken, meningokokken en Haemophilus influenzae type B.
  • malaria en babesiose.
  • Hondenbeten en kattenbeten.

(voor kinderen zie de richtlijn voor preventie van infecties bij mensen met functionele hypo- en asplenie. (Febr 2012 RIVM)

De vaccinaties dienen minimaal 2 weken voor de verwijdering van de milt te geschieden; indien dit niet mogelijk is, moet 14 dagen na de splenectomie gestart worden met de vaccinaties.

Bij het gebruik van immuun onderdrukkende medicatie of bij immuno-incompetenten dient overlegd te worden met een deskundige

Vaccinaties

PCV-13 a,b

1-maal (inhalen) c

Bij voorkeur 2 maanden vóór PPV-23.

 

 

PPV-23a

1-maal; in ieder geval ook

1-malig na 5 jaar herhalen

Bij voorkeur 2 maanden na PCV-13.c

 

 

Hib

1-maal (inhalen)

 

 

 

NeisVac-C

1-maal (inhalen)

Aanvullend vaccin bij reizen naar risicogebieden

(A,C,W135,Y) d.

 

 

Influenza

Jaarlijks

 

 

Antibiotica

 

Profylaxe

Feneticilline, 2dd 250 mg

of 1dd 500 mg

Eerste 2 jaar na splenectomie.

Bij overgevoeligheid: azitromycine 3x/wk 250mg of claritromycine 1 dd 500mg

 

On demand

amoxicilline/clavulaanzuur,

3dd 500/125 mg

 

Bij overgevoeligheid: claritromycine 2 dd 500mg of moxifloxacine 1 dd 400mg indien macroliden al profylactisch worden gebruikt.

 

Bij dierenbeten

amoxicilline/clavulaanzuur,

3dd 500/125 mg gedurende 7 dg

Bij overgevoeligheid: clindamycine 600 mg 3 dd + ciprofloxacine 500 mg 2 dd gedurende 5 dg

 

PPV-23 = 23-valent pneumokokken-polysaccharidevaccin

PCV-13 = 13-valent pneumokokken-conjugaatvaccin

Hib = H. influenzae groep B

NeisVac-C = meningokokken groep C

a = indien beschikbaar kan een meervalent vaccin worden gegeven.

b = niet geregistreerd voor volwassenen, richtlijnen rond offlabelgebruik hanteren.

c = personen, die reeds eerder gevaccineerd zijn met PPV-23 kunnen bij een revaccinatie eerst gevaccineerd worden met PVC-13, 2 maanden later gevolgd door PPV-23. Indien de tijd voor een reis te kort is om zowel PCV als PPV toe te dienen met een interval van 2 mnd, dient eerst PCV te worden gegeven, 2 mnd later gevolgd door PPV.

d = geconjugeerd MenACW135Y heeft de voorkeur boven het polysaccharidevaccin met deze componenten. Zie voor risicogebieden de LCR-landenlijst.

e = eventueel kunnen Penidural-injecties worden overwogen.