Certe voor zorgverleners

Tetanus profylaxe bij verwonding

Anamnestisch gemelde tetanusvaccinatie wegens verwonding geldt alleen als het verhaal voldoende duidelijk is of de vaccinaties zijn gedocumenteerd

In geval van een verwonding bestaat de behandeling uit een combinatie van actieve en passieve immunisatie, uitsluitend actieve immunisatie of geen immunisatie. Het beleid in individuele gevallen is gebaseerd op:

  • de vaccinatiestatus van de patiënt en de mate van zekerheid die daarover kan worden verkregen;
  • het geslacht van de patiënt: mannen blijken in de oudere leeftijdsgroepen vaker een voldoende hoge antistoftiter te hebben.

De aard van de verwonding is geen criterium waarop het beleid wordt gebaseerd.

 

tetanus-immunoglobuline

tetanus-toxoïd

Immuungecompromitteerd, inc. hiv geïnfecteerde ,ongeacht de vaccinatietoestand

ja

3x, in maanden 0, 1 en 7

Niet of onvolledig gevaccineerd

ja

3x, in maanden 0, 1 en 7 (Voor jonge kinderen gelden de RVP-richtlijnen voor het voltooien van de basisimmunisatie.)

Vaccinatiestatus onbekend

ja

3x, in maanden 0, 1 en 7

Volledig gevaccineerd tegen tetanus maar geen documentatie van die vaccinaties

Mannen geboren vóór 1936

ja

1x

Mannen > 20 jaar en geboren vanaf 01-01-1936

nee

1x

Vrouwen geboren vóór 1950

ja

1x

Vrouwen > 20 jaar en geboren vanaf 01-01-1950

nee

1x

Volledig gevaccineerd tegen tetanus mét documentatie van die vaccinaties

Laatste (re)vaccinatie < 10 jaar geleden

nee

nee

Laatste (re)vaccinatie > 10 jaar geleden

nee

1x