Certe voor zorgverleners

Diagnostisch toetsoverleg (DTO)

Bijdragen aan zinnige zorg door optimaal aanvraaggedrag? Certe werkt met het diagnostisch toetsoverleg (DTO)

Het diagnostisch toetsoverleg (DTO) is een overleg tussen huisartsen en Certe met als doel de doelmatigheid van de diagnostiek te verbeteren. Het is vergelijkbaar met het Farmacotherapeutisch toetsoverleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers.

Binnen het DTO wordt inhoudelijk scholing geven over een door u te bepalen onderwerp. Hierbij worden evidence based richtlijnen besproken en persoonlijke feedback gegeven op het aanvragen van diagnostiek. Op basis van deze spiegelinformatie en onze medische expertise helpt Certe u met het verbeteren van de doelmatigheid van diagnostiekaanvraag.

Certe biedt u deze kosteloze ondersteuning aan om uw aanvraaggedrag te optimaliseren en zo bij te dragen aan zinnige zorg.

Doelmatig aanvragen

Met de spiegelinformatie uit de laboratoriuminformatiesystemen van Certe geven we u inzicht in uw aanvraaggedrag. De verschillen in het aanvraaggedrag tussen huisartsen, praktijken, HAGRO’s en regio’s worden besproken om de verdieping binnen een onderwerp te zoeken. Tevens kunnen er afspraken gemaakt worden over de diagnostiek en het aan te vragen onderzoek.

Als follow-up van het DTO kan Certe na een aantal maanden nogmaals de spiegelinformatie aan u verstrekken. Daarnaast kan bij een volgend DTO een korte terugblik plaatsvinden met de spiegelinformatie van het vorige onderwerp. Na het DTO ontvangt u de gegevens over de eigen praktijk. Met deze kennis en aanpak kunnen we u zo goed mogelijk ondersteunen bij het aanvragen van de diagnostiek.

Invulling DTO: Ondersteuning op maat

Een DTO duurt ongeveer 1,5 uur en behandelt een onderwerp dat actueel is voor uw praktijk, huisartsengroep of zorggroep. Er kan gekozen worden uit een van de volgende onderwerpen:

  • Diepe veneuze trombose (DVT)
  • Urineweginfectie
  • Schildklier
  • Anemie
  • Soa
  • Vitamine B12
  • Vitamine D

In overleg met u kan Certe een ander relevant onderwerp uitwerken in een DTO. Op deze website vindt u altijd de meest actuele lijst met DTO-onderwerpen. Het gekozen onderwerp wordt aan de hand van een presentatie behandeld onder leiding van een inhoudsdeskundige van Certe. Het onderwerp wordt ondersteund met casuïstiek, kennistoets en/of stellingen. Op basis van de spiegelinformatie van uw praktijk en die van collega’s kan de discussie over overeenkomsten en verschillen tussen de praktijken worden gevoerd.

Hebt u interesse?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een DTO voor uw HAGRO of zorggroep? Neem dan contact op met uw relatiemanager of mail naar DTO@certe.nl.