Let op:

In de zomermaanden zijn er aangepaste openingstijden bij een aantal spreekuren. Zie voor meer info de locatiezoeker of nieuws

Bestuurlijke fusie HAL Friesland met Certe/Izore

31 december, 2018


Huisartsenlaboratorium Friesland en Izore, Centrum Infectieziekten Friesland gaan met ingang van 1 januari 2019 bestuurlijk fuseren. Door hun krachten te bundelen kunnen huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen ook in de toekomst blijven rekenen op hoogwaardige diagnostiek en de bijbehorende ondersteuning. Izore is sinds de zomer van 2017 bestuurlijk gefuseerd met Certe, Medische Diagnostiek en Advies.

Medische microbiologie, klinische chemie, sneltesten voor in de praktijk, spirometrie en hartritme-diagnostiek kunnen dan ook in Friesland vanuit “1-loket” verzorgd en uitgebreid worden. In Groningen en Drenthe bieden we sinds 2014 een 1 loket-dienstverlening.

Met de bestuurlijke fusie kunnen aanvragers dienstverlening van goede kwaliteit blijven bieden, nu en in de toekomst. Door krachten te bundelen kan 24/7-dienstverlening, hoogwaardige continuïteit en kennis blijven garanderen. De bestuurlijke fusie van het HAL met Certe/Izore vindt per 1 januari 2019 plaats. De stichting Huisartsenlaboratorium Friesland blijft ook na de bestuurlijke fusie bestaan en zal haar diensten vanuit de boven beschreven “1-loket” benadering aanbieden.

Jacob Dijkstra (directeur Izore) en Hubert Oversteegen (directeur a.i. HAL Friesland); 'Beide organisaties blijven door de bestuurlijke fusie als aparte stichtingen bestaan, terwijl onze krachten tegelijkertijd op onderdelen, zoals gezamenlijke inkoop en innovatie,  gebundeld worden.'

HAL Friesland

Ruim 40 jaar verzorgt HAL Friesland (HAL) de klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek in het grootste deel van Friesland. Zij doet dat tezamen met de in de ziekenhuizen gevestigde laboratoria zoals die van Certe (MCL/Tjongerschans). Het HAL draagt zorg voor de bloedafname, ook voor de trombosediensten, in de prikcentra en in de thuissituatie. De bloedafname in de ziekenhuizen wordt verricht in de poli's door de ziekenhuizen zelf of door Certe (MCL/Tjongerschans).

Vervolg

Beide organisaties gaan de komende tijd de fusie verder implementeren en kijken hoe het beste uit beide organisaties gehaald kan worden, ook in samenspraak met de zorgverleners.
Als gevolg van de bestuurlijke fusie vallen er geen gedwongen ontslagen.