Terug naar Certe.nl

Wijziging streefgebied INR per 1 januari 2016

De Federatie Nederlandse Trombosedienst (FNT) heeft besloten zich met ingang van 1 januari 2016 te conformeren aan de internationaal gehanteerde therapeutische INR(stollings)-waarden. Een belangrijke verandering die gevolgen kan hebben voor cliënten van Certe Trombosedienst. Lees meer...