Controle Longfunctieonderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat uw zorgverlener (huisarts of specialist) graag wil dat u regelmatig gecontroleerd wordt. U wordt jaarlijks opgeroepen en bij medicatieverandering roepen wij u eerder op. Hierdoor krijgt u de juiste en tijdige (medische) zorg en voorkomen wij onder- of overbehandeling.

Zoek op locatie + openingstijden
Voor dit onderzoek heeft u een afspraak nodig 088 - 23 70 120

Locatie

Het controleonderzoek kan op meerdere locaties worden aangeboden. Via bovenstaande roze knop vindt u de locaties waarop we dit onderzoek uitvoeren.

Wachttijden

Hoofdlocatie Groningen 3 dagen
Spreekuren in de regio 5 dagen

Afspraak

U hoeft zelf geen afspraak te maken. U ontvangt automatisch een oproep voor het onderzoek. U kunt een afspraak verzetten via 088 – 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

  1. De functielaborant legt u voor het onderzoek uit wat er gaat gebeuren. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. 

  2. Tijdens het onderzoek krijgt u een mondstukje in de mond. Ook krijgt u een knijper op de neus om te voorkomen dat er lucht via de neus ontsnapt. 

  3. De functielaborant vraagt u zo diep mogelijk in te ademen en vervolgens zo krachtig mogelijk helemaal uit te blazen. Om een betrouwbaar resultaat te krijgen, herhalen wij deze meting een aantal keren. 

  4. Verder nemen wij de door u ingevulde vragenlijst met u door. 

  5. Tot slot bespreken we met u wat de beste manier is om uw longmedicatie in te nemen. 

Meenemen

Neem het volgende mee:

  • het aanvraagformulier;
  • de ingevulde vragenlijst;
  • uw longmedicijnen.

Voorbereiding

Het is van belang voor het controlebezoek dat u uw longmedicijnen door gebruikt.

Uitslag

Een longarts beoordeelt de resultaten en adviseert uw zorgverlener over uw behandeling. U kunt na 2 weken informeren bij uw zorgverlener. 

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen. Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy

Vragen

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de functielaborant die het onderzoek uitvoert.

U kunt voor meer informatie ook bellen met 088 – 23 70 100. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.