Kwaliteit

Certe staat voor kwaliteit. U kunt er vanuit gaan dat onze diensten van een hoog kwaliteitsniveau zijn en voldoen aan de hoogste eisen. Certe voldoet aan de normen die aan ons gesteld worden in de ISO15189-praktijkrichtlijn. Dit wordt getoetst door de Raad van Accreditatie.

Certe is geaccrediteerd

Diverse divisies van Certe zijn geaccrediteerd volgens ISO15189 door:

  • de Raad voor Accreditatie
  • TAB (Trombosedienst Accreditatie Beleidsadvies Commissie) van de Federatie Nederlandse Trombosediensten

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande documentatie, waarin de scope van de accreditaties is opgenomen:

De Raad voor Accreditatie toetst regelmatig de kwaliteit van laboratoria aan de hand van de normen: ISO15189 en relevante normen uit ISO 22870. In de accreditatieverklaringen vindt u welke normen dit zijn.

Kwaliteit, innovatie en versterking van de eerste lijn

Certe is lid van de SAN, de brancheorganisatie voor Centra voor Medische Diagnostiek. De SAN zet zich met haar leden in voor kwaliteit, innovatie en versterking van de eerste lijn. Ook ontwikkelt zij (praktijk)richtlijnen voor onderzoek met ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).