Kosten van uw onderzoek

Hoe komen de tarieven tot stand?

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) stelt ieder jaar de tarieven (prijzen) vast van medische behandelingen en laboratoriumonderzoek. Dit zijn echter zogenaamde maximum tarieven: de zorgverlener of laboratorium mag aan de zorgverzekeraar geen prijzen in rekening brengen die hoger zijn dan deze NZA-tarieven.

Certe doet laboratoriumonderzoek voor zowel huisartsen als ziekenhuizen. Ieder jaar voert Certe gesprekken met zorgverzekeraars en ziekenhuizen; deze partijen stellen in deze gesprekken onderling tarieven af: bij een aantal onderzoeken zijn hierbij kortingen afgesproken op het maximum NZA-tarief.

Wie betaalt de kosten van het onderzoek?

  • Bent u onder behandeling in het ziekenhuis dan betaalt het ziekenhuis de rekening en neemt de kosten van laboratoriumonderzoek op in de ziekenhuisrekening; de ziekenhuisrekening wordt vervolgens betaald door uw zorgverzekeraar (tenzij u niet voor deze behandeling verzekerd bent, maar dan waarschuwt het ziekenhuis u vooraf);
  • Wordt het laboratoriumonderzoek door uw huisarts aangevraagd bij Certe, dan worden de tarieven (al dan niet met korting) gebruikt die Certe met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Wat u aan eigen risico ‘verliest’ hangt dus af van de afspraak die Certe heeft met uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Alle vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico, zo ook laboratoriumonderzoek. De zorgverzekeraar brengt deze wettelijk verplichte eigen bijdrage bij u in rekening tot een maximum (als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico hebt verbruikt).

Met welke verzekeraars heeft Certe een contract?

Uw zorgverzekeraar kan informeren welke afspraken zij met Certe hebben en welke kosten zij wel of niet vergoeden.

Hoe zijn de kosten op uw rekening opgebouwd?

De kosten van laboratoriumonderzoek zijn opgebouwd uit de orderkosten plus de kosten van de aangevraagde bepalingen/testen. De orderkosten verschillen per Certe-stichting door verschillende afspraken met zorgverzekeraars.  

Wat zijn de orderkosten?

In de orderkosten (standaard € 11,25) zijn de kosten verwerkt van de eventuele bloedafname inclusief de benodigde materialen en  de administratieve verwerking en het versturen van de resultaten naar de aanvrager.

  • Bloedafname bij locatie Damsterdiep/ziekenhuislocatie: €11,67
  • Bloedafname op spreekuurlocatie in de regio: €15,49
  • Bloedafname door de huisarts zelf of een derde: €6,09 
  • Bloedafname aan huis: (Trombosedienst) €22,18
  • Bloedafname aan huis (Huisartsenlaboratorium) €29,96
  • Bacteriekweken: €15,49

Kosten van de aangevraagde bepalingen/testen

Bovenop de kosten voor de afname, komen de kosten van het onderzoek in het laboratorium. Deze kosten zijn afhankelijk van de waarden die onderzocht moeten worden. U vindt al onze bepalingen/testen in de lijst. Staat het onderzoek dat u zoekt niet in de lijst, neem dan telefonisch contact met ons op via 088 - 23 70 100.

Let op: in de lijst staan de 'maximale tarieven', maar dit betekent niet dat u deze betaalt. Met diverse zorgverzekeraars hebben wij afspraken voor lagere tarieven voor verschillende onderzoeken . Uw zorgverzekeraar kan u meer vertellen over de exacte kosten van het onderzoek.

Doortesten

Bij sommige laboratorium testen zijn bepaalde uitkomsten aanleiding om het bloed of de kweek verder te onderzoeken. Dit wordt wel doortesten genoemd. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er bacteriën zijn gevonden in uw urine en wij moeten vaststellen welke dat zijn. Ook uw specialist of huisarts kan om extra bepalingen verzoeken.

Welke testen uiteindelijk worden gebruikt, is afhankelijk van de uitkomsten van de eerste test. Daarom is vooraf niet altijd precies vast te stellen wat uiteindelijk het onderzoek gaat kosten.

U heeft vragen?

  • Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over de daadwerkelijke vergoeding;
  • Heeft u een rekening van Certe ontvangen en heeft u daar vragen over, dan kunt u bellen met 088 - 237 11 85.

De tarieven van Certe

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) stelt ieder jaar de tarieven (prijzen) vast van medische behandelingen en laboratoriumonderzoek. Dit zijn echter zogenaamde maximum tarieven: de zorgverlener of laboratorium mag aan de zorgverzekeraar geen prijzen in rekening brengen die hoger zijn dan deze NZA-tarieven.

Certe doet laboratoriumonderzoek voor zowel huisartsen als ziekenhuizen. Ieder jaar voert Certe gesprekken met zorgverzekeraars en ziekenhuizen; deze partijen stellen in deze gesprekken onderling tarieven af: bij een aantal onderzoeken zijn hierbij kortingen afgesproken op het maximum NZA-tarief.

Bekijk de NZA-tarieven