Hoe gaat zelfmeten in zijn werk?

Training

Voordat u start met zelfmeten, krijgt u een training van 2 sessies. Deze training worden bij u in de regio georganiseerd.

Tijdens deze training:

  • wordt uitgelegd hoe het apparaat werkt
  • leert u zelfmeten
  • krijgt u basiskennis over de antistollingsbehandeling
  • leert u eventueel zelf uw dosering aan te passen

Eerste sessie

Tijdens de eerste sessie ontvangt u een zelfmeetapparaat in bruikleen en wordt u uitgelegd hoe het apparaat werkt. Daarnaast wordt basisinformatie gegeven over de stolling en de antistollingsbehandeling. Na de training oefent u thuis een week lang dagelijks met het zelfmeetapparaat.

Tweede sessie

Precies 1 week later is de tweede sessie en controleert een medewerker van het zelfmeetteam of u zelf uw INR-waarde correct kunt bepalen. Daarnaast geeft hij/zij zo nodig nadere instructie en kunt u eventuele vragen stellen. Wanneer u de training goed heeft doorlopen ontvangt u een certificaat. Het is ook mogelijk zelf te leren doseren. Daartoe wordt een aanvullende cursus gegeven.

Na deze training geeft u uw zelfgemeten INR-waarde door via een digitaal logboek waarmee u toegang heeft tot uw dossier. Hebt u geen internet dan kunt u dit ook telefonisch doorgeven.

Periodieke controle en begeleiding

Voor periodieke controles bezoekt u de Certe Trombosedienst slechts nog 2 tot 3 maal per jaar. Wij controleren dan:

  • de metingen van uw zelfmeetapparaat in vergelijking met een ijk-apparaat
  • uw priktechniek
  • bespreken afgelopen periode (instelling INR en bijzonderheden rond antistollingsbehandeling)

Op geleide van de INR gemeten bij de controle krijgt u een nieuw doseerschema en een nieuwe controledatum. Heeft u tussentijds nog vragen, dan zijn de doseerartsen van Certe Trombosedienst 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar

Overleg met uw behandelaars in de regio: antistollingszorg dichtbij

De momenten rond een ziekenhuisopname, een ingreep en ook ontslag uit het ziekenhuis zijn bekende risicomomenten voor de antistollingsbehandeling. Overleg met en overdracht vanuit de trombosedienst met uw behandelaars is dan van het allergrootste belang. Overleg vindt regionaal plaats binnen de Regiotafel Antistolling, waar afspraken met de verschillende behandelaars in de eerste en tweede lijn in het algemeen worden gemaakt. 

Op individueel niveau overlegt de doseerarts van Certe Trombosedienst met uw behandelaar in het ziekenhuis, met uw huisarts of tandarts om voor u een optimaal advies rond een ingreep/operatie op te stellen. Certe is sinds jaar en dag actief in uw regio en betrokken bij het ontwikkelen van antistollingsbehandeling. Hierin werkt Certe samen met onder andere UMCG en vele huisartsen en specialisten.

Digitaal toegang tot uw dossier

Certe maakt gebruik van het digitaal dossier van Portavita. U kunt overal waar u toegang heeft tot internet inloggen in uw eigen beveiligd digitaal dossier. Dit biedt u de volgende mogelijkheden:

  • u kunt op ieder moment uw persoonlijke gegevens inzien
  • u kunt het doseervoorstel inzien
  • via de link ‘contact’ kunt u een bericht verzenden naar Certe Trombosedienst

 

Kosten

De kosten van de zelfmeettraining en de begeleidingsperiodes worden volledig vergoed door alle zorgverzekeraars. De onderzoeken vallen veelal onder de verzekerde zorg, hou wel rekening met uw (verplichte) eigen bijdrage. U vindt de kosten van dit onderzoek bij de tarieven.

Ervaringen van cliƫnten

Contact

Heeft u vragen? U kunt deze altijd stellen aan Certe Trombosedienst.

Het zelfmeet-apparaat

De Certe Trombosedienst biedt u een zelfmeetapparaat in bruikleen, dit is de CoaguChek van de firma Roche.

Bij documenten vindt u handleidingen en andere relevante informatie rond dit zelfmeetapparaat.

Wanneer kan ik zelfmeten?

Gebruikt u antistollingstabletten, waarbij u regelmatige door de trombosedienst gecontroleerd wordt, is het mogelijk om zelf de INR (de stollingswaarde) van uw bloed te meten. Dit doet u thuis met behulp van een zelfmeetapparaat. Op basis van de gemeten INR-waarde kunt u vervolgens ook zelf de dosering aanpassen. Ook kunt u op basis van de door u zelf gemeten INR een advies van Certe Trombosedienst ontvangen.