Certe voor zorgverleners

Babesiosis

 

Verwekker/klinisch beeld

Babesiosis

Algemene informatie

Babesia is een ééncellige parasiet waarvan zo’n honderd soorten zijn beschreven. De belangrijkste veroorzakers van babesiosis bij mensen zijn B microti, vooral in de VS, en B divergens, vooral in Europa.

Transmissie vindt plaats via teken, in Europa met name Ixodes ricinus (schapenteek). Ook is transmissie van B microti via bloedtransfusies beschreven.

Klinische verschijnselen van een B microti infectie variëren van asymptomatisch tot een griepachtig beeld en anemie. B divergens infecties verlopen vaak acuut en ernstig en worden uitsluitend bij mensen zonder milt gezien. Klinische verschijnselen zijn hemoglobinurie, icterus, shock, nierfalen en ARDS.

 

Zie voor meer informatie de LCI-richtlijn Babesiosis

 

Diagnostiek:

  • Microscopie: via het KCL, op bloeduitstrijk en dikke druppelpreparaat. Overleg zonodig met de klinisch chemicus.
  • Serologie: antilichamen zijn pas 7-10 dagen na het ontstaan van symptomen aantoonbaar.
  • PCR: in de acute fase.

 

Serologie

 

afnamemateriaal

stolbloed

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

extern laboratorium

onderzoekduur

in overleg

 

 

PCR

 

afnamemateriaal

EDTA-bloed

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

extern laboratorium

onderzoekduur

in overleg