Certe voor zorgverleners

Plasmodium

Verwekker/klinisch beeld

Plasmodium, Malaria

Algemene informatie

Malaria is endemisch in de (sub)tropen en wordt overgedragen door de vrouwelijke muskiet van het genus Anopheles. In Nederland is het een, met enige regelmaat voorkomende,  importziekte bij reizigers en immigranten.

De mens kan door (in ieder geval) 5 soorten parasieten van het geslacht Plasmodium geïnfecteerd worden; P falciparum (malaria tropica), P vivax (malaria tertiana), P ovale (malaria tertiana), P malariae (malaria quartana) en P knowlesi.

De incubatieperiode is gemiddeld 10-14 dagen maar kan bij P falciparum soms slechts 7 dagen zijn en bij P malariae oplopen tot een aantal weken. Het gebruik van malariaprofylaxe kan leiden tot een zogenaamde “uitgestelde eerste aanval”, maanden en soms jaren na een infectie.

De belangrijkste symptomen van malaria zijn een griepachtig ziektebeeld met hoofdpijn, koorts en spierpijn. Niet immune jonge kinderen en zwangere vrouwen hebben een verhoogde kans op een ernstig beloop van malaria tropica.

Malaria is een meldingsplichtige ziekte (  C ).

Voor meer informatie zie de LCI-richtlijn Malaria

 

Diagnostiek:

  • Dikke druppel”: via klinisch chemisch laboratorium!

Het is een kunstfout om te wachten op een koortspiek om op malaria te testen. Koorts na verblijf in de (sub)tropen is een indicatie voor malariadiagnostiek waarbij het focus ligt op het aantonen van P falciparum gezien de potentiële ernst van malaria tropica. In het algemeen verricht men een sneltest (antigeen test gericht op aantonen malaria tropica) + microscopie. Een negatieve dikke druppel sluit malaria niet uit en dient, bij aanhoudende koorts zonder verklaring, altijd herhaald te worden!

Vermeld bij de aanvraag altijd de reisanamnese en eventuele gebruik profylaxe.