Transmuraal Trombose Expertisecentrum Groningen

Gezamenlijk goede en veilige ketenzorg voor patiƫnten met trombose in Noord-Nederland.

Het Transmuraal Trombose Expertisecentrum Groningen zet erop in om patiënten met trombose door de huisarts of trombosedienst te laten behandelen waar het kan, en door de medisch specialist waar dat nodig is. Het centrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor huisartsen en medisch specialisten die advies willen over patiënten met een complex ziektebeeld, alsook voor patiënten met vragen over hun antistollingsbehandeling.

Verder richt het expertisecentrum zich op het regionale gebruik en het evalueren van de richtlijnen voor trombosezorg. Daarnaast vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats en wordt er onderwijs gegeven. Goede voorbeelden en wetenschappelijke kennis worden gedeeld in het zorgnetwerk. Door regionaal samen te werken aan optimale kwaliteit en veiligheid van de antistollingszorg, wordt het aantal complicaties verminderd en worden onnodige ziekenhuisopnames voorkomen, wat de zorg goedkoper zal maken.

Het Transmuraal Trombose Expertisecentrum (TTEC) Groningen is in oktober 2016 opgericht op initiatief van UMCG en Certe. Inmiddels hebben het Martini Ziekenhuis, Treant, Nij Smellinghe en Medisch Centrum Leeuwarden zich bij het TTEC aangesloten en nemen zij actief deel aan de gezamenlijke ontwikkeling en invulling van het TTEC voor geheel Noord Nederland.